Skip to main content
Hem » Barn och unga » Diskriminering, rasism, homofobi och arbetsmiljöproblem i skolan – hur kan vi prata om det?
Sponsrad

Diskriminering, kränkande behandling, elevinflytande och den fysiska- och psykosocial arbetsmiljön. Det är fokuset i Elevernas riksförbunds nya metodbok som består av samlade erfarenheter, metoder och tillvägagångssätt från projektet Demokratiforum.

Demokratiforum har under tre års tid besökt skolor runt om i landet för att samtala om just de ämnena som ibland kan vara svåra att prata om. Projektledaren för Demokratiforum Johanna Larsson Stenquist berättar att det allt för ofta förekommer diskriminering, rasism, homofobi och utmaningar inom arbetsmiljön på skolor.

– Elever ska inte vänja sig vid detta i sin arbetsmiljö och det är inget som ska förekomma på någon skola. Därför behöver skolor jobba aktivt med att förbättra den gemensamma arbetsmiljön, och det är ett arbete som måste ske i dialog med eleverna, säger Johanna Larsson Stenquist.    

Astrid Froede Othelius
Politisk sakkunnig & Pressekreterare.
Foto: Sara Österberg
Johanna Larsson Stenquist
Projektledare Demokratiforum
Foto: Sara Österberg

Vidare berättar Johanna att det ofta finns ett stort engagemang på skolorna gällande dessa ämnen, men att det ofta saknas verktyg. Hon hoppas därför att erfarenheterna och metoderna från projektet som sammanfattats i en metodbok ska fungera som vägledning för skolor.  

– Genom metodboken hoppas vi att fler skolor kan skapa forum där elever, lärare och skolpersonal kan prata om utmaningar på skolan. Ett forum där elever blir inkluderade och känner egenmakt att själva kunna påverka sin skolmiljö. 

Inkludering och egenmark

Att elever ska inkluderas och känna egenmakt över sin tillvaro i skolan är något Elevernas riksförbund jobbar aktivt med. Detta blir dessutom extra viktigt i ljuset av pandemins negativa effekter på elevinflytande och elevernas psykiska hälsa, vilket Elevernas riksförbund visar i sin senaste rapport “Motståndskraftig skola”.  

Cecilia Samuelsson, tidigare ordförande för Hedda Wisingskolans elevråd där Demokratiforum har genomförts, bekräftar bilden av att det är viktigt med en fungerande dialog på skolan gällande ämnen som Demokratiforum berör.  

– En anledning till de höga förväntningarna inför dagen tror jag är att elever tycker det ska bli skönt att elever och lärare är på samma nivå. Min förhoppning är att Demokratiforum kan bidra till en ökad förståelse för varandra, sa hon inför Demokratiforums besök.  

Om Demokratiforum

Demokratiforum är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Genom bland annat interaktiva workshops på skolor syftar projektet till att ge verktyg och tillfällen för elever, lärare och skolpersonal att samtala om ämnen som exempelvis diskriminering, kränkande behandling, elevinflytande samt den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön. Projektets erfarenheter, metoder och tillvägagångssätt har sammanfattats i en metodbok för att fler skolor ska kunna genomföra Demokratiforum tillsammans på sin skola. Metodboken lanseras den 26 oktober och går att beställa eller ladda ner gratis på vår hemsida! 

Next article