Skip to main content
Hem » nyheter » Cyxones nya strategi framtidssäkrar läkemededelskandidat för RA-behandling
Sponsrad

Reumatoid artrit, RA, är en kronisk inflammatorisk folksjukdom med miljontals diagnostiserade patienter runtom i världen. Behovet av nya behandlingsalternativ för dessa patienter är omfattande. Bioteknikföretaget Cyxone utvecklar en läkemedelskandidat för behandling av RA. Bolaget reviderar nu sin strategi med fokus på en ny grupp patienter med fortsatt höga medicinska behov.

RA är den vanligaste autoimmuna sjukdomen med cirka 20 miljoner diagnostiserade individer globalt. Viktiga patentgodkännanden och värdefulla marknadsmöjligheter är orsakerna till att Cyxone nu reviderar sin tidigare strategi.

– Vår nya strategi innebär att vi har definierat en tydlig kommersiell nisch som öppnar upp nya möjligheter. Vi har utvecklat en väl underbyggd läkemedelskandidat som genomgått en storskalig Fas 2a-studie i patienter med svår RA samt en studie på covidpatienter som sammantaget har bidragit med ny värdefull kunskap om kandidatens säkerhetsprofil. Den nya strategin kommer att innebära stora värdehöjande möjligheter för projektet och för Cyxone, säger Carl-Magnus Högerkorp, vd på Cyxone.

Carl-Magnus Högerkorp

Viktigt komplement till TNF-alfa hämmare

Bolagets reviderade strategi kan delvis betraktas som en anpassning till ett föränderligt marknadsklimat. Allt fler generiska läkemedel i klassen TNF-alfa hämmare lanseras, vilket innebär att patienter med svår RA nu har tillgång till nya läkemedel. Uppemot 50 procent av RA-patienterna svarar dock inte adekvat på behandling med TNF-alfa hämmare.

–Vi har varit i kontakt med ett stort antal behandlande reumatologer som uttrycker ett det finns ett stort behov av ett läkemedel som kan komplettera effekten av TNF-alfa läkemedel. Vår kandidat har i Fas 2a-studier visat på behandlingseffekt i patienter med mycket svår sjukdom. Det är därför en mycket intressant kompletterande kandidat till TNF-alfa läkemedel, säger Carl-Magnus Högerkorp.

Strategiskt viktigt beviljat patent

Ytterligare en faktor som bidragit till Cyxones strategiförändring är de nya och strategiskt viktiga patent som i maj 2023 blev godkänt i USA. Patentet innebär att Cyxones kandidat har ytterligare 20 års patenttid på dess absolut viktigaste globala marknad.

En av Cyxones styrkor är att bolaget har kommit långt i den kliniska utvecklingen av sin ledande kandidat. Kliniska studier har också visat att läkemedelskandidaten bidrar med adekvat behandlingseffekter för RA-patienter med svår uttalad sjukdom.

–Vi står inför en spännande framtid och ser fram emot att utvecklas ytterligare i vår nya intressanta nisch. Vi analyserar även möjligheterna att bredda tillämpningen av vår kandidat för behandling av en rad andra autoimmuna indikationer framöver, säger Carl-Magnus Högerkorp.

Next article