Skip to main content
Hem » nyheter » Ny generation läkemedel förmedlar nytt hopp till RA-patienter
Sponsrad

Reumatoid artrit, RA, är en kronisk inflammatorisk folksjukdom med miljontals diagnostiserade patienter runtom i världen.  Behovet av nya behandlingar för dessa patienter är omfattande. Drygt 50 procent av RA-patienterna svarar inte på första linjens läkemedelsbehandling. För denna grupp utvecklas nu en ny kategori läkemedel som kan förbättra livskvaliteten.  

De läkemedelsbehandlingar som RA-patienter erbjuds genererar ofta biverkningar, exempelvis svårartad ryggsmärta och magproblem. Dessa biverkningar har självklart ofta en negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Statistiken säger dessutom att drygt femtio procent av RA-patienterna inte svarar på det läkemedel som vanligtvis förskrivs i sjukdomens tidiga faser. Det är angeläget att dessa patienter får tillgång till nya behandlingsalternativ i sjukdomsförloppets tidiga faser, säger Carl-Magnus Högerkorp, verkställande direktör på Cyxone. Det är ett Malmöbaserat biomedicinbolag som utvecklar en sjukdomsmodifierad behandling som potentiellt kan ha stor påverkan på RA-patienters livskvalitet.  

Carl-Magnus Högerkorp 

VD, Cyxone

Foto: Rebecca Gustafsson

Behandling för bättre livskvalitet

Utöver den grupp patienter som inte svarar på första linjens behandling är de medicinska behoven omfattande även hos patienter som utvecklat immunitet mot biologiska läkemedel. Många RA-patienter är därmed i behov av ett läkemedel med färre biverkningar och vars verkningsmekanismer skiljer sig från föregångarna. Många efterlyser även läkemedel i tablettform, vilket bidrar till en ökad frihet för användarna. 

–Vårt fokus är att utveckla läkemedel som behandlar de inflammatoriska makrofager som orsakar RA, som ger upphov till ledskador. Vår vision är att utveckla behandlingsformer som ska kunna skjuta upp eller helt förebygga patientens behov av biologiska läkemedel, en första linjen behandling som märkbart förbättrar patienternas livskvalitet. Vår läkemedelskandidat för RA-patienter befinner sig för närvarande i Fas 2 B och utvecklingen baseras på den senaste kunskapen om verkningsmekanismen, säger Carl-Magnus Högerkorp.

Next article