Hem » Skelett och leder » Tidig upptäckt ofta avgörande vid sarkom
Sponsrad

Sarkom är ett gemensamt namn för cancer utgående ifrån kroppens stödjevävnader, däribland skelett, bindväv, fett och muskler. Sjukdomen är en ovanlig cancerform som står för 1 procent av samtliga cancerfall i Sverige. Det är viktigt att uppsöka läkare om man upplever några av de vanligaste symptomen.   

Det finns två typer av sarkom: mjukdelssarkom som uppstår i mjukdelar som muskler, fett, kärlväggar eller bindväv samt skelettsarkom, som uppstår i skelettet. I Sverige diagnostiserar man årligen cirka 350 patienter med sarkom. Mjukdelssarkom utgör 2/3 av alla sarkom. Tidig upptäckt är, precis som vid andra cancerformer, viktigt och ofta avgörande för patientens prognos. 

Christina Linder Stragliotto
Överläkare, sarkomspecialist
Karolinska universitetssjukhuset
Foto: Privat

–Man bör ta djupt belägna och växande knölar på allvar även om de inte gör ont. Även smärta som kan härledas till skelettet, utan säker förklaring bör föranleda läkarkontakt eftersom det kan vara tecken på sarkom. Problemet är att smärta i rörelseapparaten är mycket vanligt, vilket gör att många patienter söker sent i förloppet. Vi vill uppmana alla som har knölar eller smärta enligt ovan att uppsöka sin vårdcentral. Där kommer patienten i regel utredas med någon form av bilddiagnostik, och om denna inger misstanke om sarkom, remitteras patienten vidare till ett sarkomcentrum för diagnostisering och analys, säger Asle Hesla, överläkare och tumörortoped vid Karolinska universitetssjukhuset.   

Asle Hesla
Överläkare och tumörortoped
Karolinska univer-sitetssjukhuset
Foto: Privat

Stort behov av mer forskning 

Individer med djupt belägna och växande ytliga knölar som är större än 5 centimeter eller ihållande skelettsmärta rekommenderas att uppsöka läkare enligt nationella riktlinjer. Även om absoluta merparten av alla knölar är godartade så är det av stor vikt att tidigt fånga upp de elaka knölarna. 

–Snabbväxande sarkom kan vara väldigt elakartade. Storleken vid diagnos och hur snabbt de växer är i många fall avgörande. För att förbättra patientens prognos är det viktigt att upptäcka och behandla sjukdomen så tidigt som möjligt. På sarkomcentrum görs en snabb utredning och analys av patienten, säger Christina Linder Stragliotto, sektionschef för GI-onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset.  

–Många frågeställningar kring sarkom är fortfarande obesvarade, exempelvis vilka faktorer som orsakar sarkomen. Man behöver även utveckla nya behandlingsformer som ett komplement till traditionell cytostatika, som är den vanligaste behandlingen vid skelettsarkom. Behovet av mer forskning är därför stort, avslutar Asle Hesla.  

Nästa artikel