Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Specialistbehandling i rätt tid avgörande för individer med psoriasisartrit
Skelett och leder

Specialistbehandling i rätt tid avgörande för individer med psoriasisartrit

Foto: Shutterstock

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan orsaka smärta, stelhet och svullnad. Psorasisartrit är en sjukdom som ofta går i skov. Detta beror på att immunförsvarets reaktion, som orsakar symtomen, varierar i aktivitet då det finns många aktiverande men också bromsande faktorer som påverkar immunförsvaret. Under skoven mår patienten sämre och mellan dessa perioder mår patienten i allmänhet bättre. Hur länge skoven pågår är väldigt individuellt.

Psoriasisartrit är en sjukdom som har sin grund i immunförsvaret och dels kan ta sig uttryck i psoriasis på huden, dels i form av ledvärk och svullnader. De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder. Psoriasisartrit orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar genom att initiera en inflammation som skadar patienten, säger Sara Bucher, överläkare i reumatologi och verksamhetschef på Reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Psoriasisartrit är en svårgreppbar inflammatorisk sjukdom som kräver en förståelse för immunförsvaret liksom lederna och musklernas funktion, den så kallade rörelseapparaten. Ett av de vanligaste symtomen är morgonstelhet som blir bättre vid fysisk aktivitet, ett annat är ledsvullnader och smärta. Många patienter med misstänkt psoriasisartrit vänder sig i första hand till primärvården. Individer som har problem med psoriasis vänder sig kanske i första hand till en hudklinik. Sara Bucher betonar vikten av en god samverkan mellan dessa tre aktörer för att patienterna ska kunna få rätt hjälp.

Professionsöverskridande team kan bistå med rehabilitering

Samtidigt råder det en brist på reumatologer i delar av landet, vilket innebär att tillgången till dessa specialister varierar. När antalet reumatologer är för få finns det, enligt Sara Bucher, en risk att personer med misstänkt psoriasisartrit inte får träffa en reumatolog.

−Det är viktigt att patienter som uppvisar symtom får komma till en reumatologisk klinik som har tillgång till expertkompetens och de avancerade verktyg som behövs för att kunna ställa rätt diagnos och sätta in rätt behandling i tid. Via en reumatolog kan patienten även få tillgång till ett team som kan hjälpa till med alltifrån fysisk aktivitet till rehabilitering och att hitta rätt förhållningssätt till sin sjukdom, säger hon.

Hon rekommenderar patienter att söka information kring ledsmärta på 1177 och att gradera sin smärta via testverktyget ”Ont i lederna”, som utvecklats av reumatologer i samarbete med Reumatikerförbundet. Det gör att man kan få ut betydligt mer av besöket i primärvården. Man kan även be sin distriktsläkare att rådfråga en jourhavande reumatolog vid behov.

Sara Bucher
Överläkare i reumatologi och verksamhetschef på Reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro
Foto: Örebro universitetssjukhus 

−Det är viktigt att man som patient lär känna sin sjukdom. Som läkare har jag tillgång till fler behandlingsalternativ idag än om vi tittar fem år tillbaka i tiden, vilket förstås är positivt, säger
Sara Bucher.

Next article