Hem » Skelett och leder » Högintensiv träning för personer med Systemisk Lupus Erythematosus 
Sponsrad

SLE är en relativt ovanlig reumatisk sjukdom som påverkar hur fysiskt aktiv patienten kan vara. En ny teststudie undersöker hur högintensiv intervallträning kan göra så att hälsoeffekterna blir större och snabbare. 

SLE beror på störningar i immunförsvaret och kan vara ärftligt. Sjukdomen drabbar främst kvinnor och är förknippad med en mängd olika symptom, eftersom den drabbar flera olika organ. De vanligaste symtomen är smärta och trötthet och muskelstyrka och kondition är ofta nedsatt. Dessutom finns en ökad risk för hjärt-/kärlsjukdomar

Studie om högintensiv träning

En ny studie ska undersöka hur kondition, trötthet och sjukdomsaktivitet påverkas av högintensiv intervallträning.

– Vid just SLE finns studier som visar att träning med måttlig till hög intensitet förbättrar kondition, minskar trötthet och symtom på depression. Det finns inte några studier gällande högintensiv intervallträning vid SLE och därför känns det angeläget att göra en träningsstudie som utvärderar denna form av träning, säger Carina Boström, fysioterapeut och docent vid Karolinska Institutet. 

Carina Boström
Fysioterapeut 
& Docent Karolinska Institutet
Foto: Privat

Studien satte igång förra året vid Örebro universitetssjukhus, där träningen genomfördes tillsammans med sjukgymnasten Katrina Dahlin. Fler sjukhus kommer också att inkluderas så småningom.

– Deltagarna har SLE med låg till måttlig sjukdomsaktivitet och kommer att erbjudas konditions- och styrketräning i en träningsgrupp som jämförs med en kontrollgrupp. Träningsgruppen kommer att träna med hög intensitet två gånger per vecka i tre månader tillsammans med sjukgymnast. Därefter med stöd från fysioterapeut via videosamtal och/eller telefon i ytterligare tre månader. 

Utöka till andra sjukhus

Om studien får ett gott resultat, vilket de första preliminära analyserna tyder på, hoppas Carina Boström att det leder till att denna form av träning kan erbjudas SLE-patienter rutinmässigt på sjukhusen.

 – I första hand på de sjukhus som deltar i studien. Men i framtiden kanske till och med ute i primärvården. Studien utförs i samarbete med reumatolog och docenten Ioannis Parodis och finansieras av Reumatikerförbundet.

Nästa artikel