Hem » Skelett och leder » Vad vet du om Artros?
Sponsrad

Artros är en sjukdom som berör många och behovet av vetenskapligt korrekt information är därför stort. Genom att lära sig mer om själva sjukdomen och dess utveckling kan många patienter förbättra sin livskvalitet.

Individuell behandling

Smärta vid artros varierar hos de allra flesta över tid. Det kan ställa till utmaningar i bedömning av behandlingars effektivitet då man i regel alltid påbörjar en behandling då man är i en dålig fas.

Det finns inte heller en slags behandling som passar vid all typ av artrossmärta. Det kan därför vara en god idé att i samråd med sin läkare pröva och utvärdera olika behandlingsformer. 

– Har man prövat olika behandlingar och har fortsatt inte tillräcklig symptomlindring så är operation med en konstgjord led (protes) ofta ett mycket bra och väl beprövat alternativ, säger Martin Englund.

Martin Englund

Professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Foto: Lunds Universitet

Hur påverkar övervikt artros?

Forskning har visat på ett tydligt samband mellan övervikt och artros. För den som är överviktig och vill lindra sina artrosbesvär finns det därför mycket att vinna på att gå ner i vikt. Det viktiga är att man motionerar sina leder regelbundet utifrån sina intressen och förutsättningar.

– Det gäller framför allt att hitta en varaktig livsstil som gör att man kan ha kontroll på vikten, även med stigande ålder, säger Martin Englund.

Två vanliga myter om artros

Myt 1. ”Artros är en förslitningsskada och träning sliter på leder”
Nej, artros beror i regel på en mängd olika orsaker så som ärftliga faktorer och ålder. Men även övervikt, tidigare ledskada och belastning i till exempel yrket påverkar. Det är viktigt att motionera och träna för att leden ska må bra, eftersom lång tid av stillasittande påverkar lederna negativt.

Myt 2. ”Alla som drabbas av artros måste vid något tillfälle opereras”
Nej, det är endast cirka 10% av alla med artros som någon gång under sin livstid måste opereras. De allra flesta klarar sig bra genom hela livet utan operation.

Få hjälp från Artrosportalen:

Artrosforskare vid Lunds universitet har lanserat Artrosportalen, som på ett lättillgängligt sätt presenterar kostnadsfria fakta och råd direkt från forskarvärlden med fokus på att minska smärta på olika sätt.

Nästa artikel