Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Insikter från branschen
Skelett och leder

Insikter från branschen

Foto: Shutterstock

TeamOlmed – Har du knäartros?

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Var fjärde svensk över 45 år har idag artros. Knäledsartros är en av de vanligaste atrostyperna. Sjukdomen är vanligare i stigande ålder men kan även drabba en ung vuxen med tidigare ledskada. Besvären kommer oftast utan att något särskilt har hänt men grundar sig i hur lång tid du har varit utsatt för sådant som kan leda till artros.

Begränsas du i livet av din knäledsartros?

Det första tecknet på besvär vid knäledsartros är att du känner dig stel och svullen men även att du får ont i knät när du går. Du kan också få tillfälligt ont när du börjar gå efter att ha suttit eller legat stilla, så kallad igångsättningssmärta.

Grunden för behandling vid knäledsartros är att informera sig om sjukdomen och vilka hjälpmedel som finns för att uppnå önskad aktivitetsgrad och livskvalité. Utöver artrosskola, fysisk aktivitet och styrketräning kan man behöva hjälpmedel i form av knäledsortoser. En ortos förskrivs av en ortopedteknisk handläggare efter remiss från en ortopedspecialist.

Onsdag 22 mars bjuder vi på TeamOlmed Torsplan in dig som har, eller misstänker att du har knäartros till kostnadsfri rådgivning av våra specialister. Du kommer även att få möjligheten att testa en Unloader One X knärtos från Össur som har bevisad effekt för knäartros. Många patienter märker skillnad efter bara några steg. Du kan boka en kostnadsfri utprovningstid genom att scanna QR-koden eller komma på drop-in. 

Eric Sens
Knäortosspecialist, Össur
Foto: Privat

Ledplastikcentrum – Måste mitt onda knä opereras? 

Det korta svaret är nej – många med artros i knäleden kan få ett välfungerande knä utan operation.

Grunden i behandlingen är rätt typ av träning, gärna med stöd av en fysioterapeut. Repetitiva rörelser med låg belastning är det som brukar fungera bäst, till exempel motionscykling. Aktiviteter med tyngre belastning än knät orkar med – såsom långa promenader eller löpning – ger ofta mer smärta och svullnad. Det är dock inte farligt. I perioder med ökade besvär kan tillägg av receptfria smärtstillande läkemedel eller en kortisoninjektion vara av värde. Det finns också enstaka patienter som har en tydlig felställning i form av ko- eller hjulbenthet som kan ha glädje av en ortos som rätar ut benet. 

Operation kan vara nästa steg

Med tiden når de flesta dock en punkt där det behövs något mer. Besvären blir så uttalade att de stör stora delar av vardagen och sänker livskvaliteten. Då är en operation nästa steg. Vid artros i knä- eller höftled görs en ledplastik där de skadade ledytorna byts ut mot konstgjorda ledytor i plast och metall, en så kallad ledplastik. Det brukar ge en bra funktion och många blir helt smärtfria. På Ledplastikcentrum gör vi ett stort antal operationer varje vecka i samarbete med Region Stockholm och hjälper även många patienter från hela landet när de väntat mer än vårdgarantins 3 månader.

Per Björk
Medicinskt ansvarig ortoped,
Ledplastikcentrum.
Foto: Ledplastikcentrum


Ryggkirurgiskt Centrum – Unik och uppskattad metod vid första patientmötet

Eftersom Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) är en del av vårdvalsavtalet kan alla som söker vård på vårdcentral bli remitterade till oss. Vi har en unik metod vid första patientkontakten där patienten får ett expertutlåtande både från kirurg och fysioterapeut.

RKC arbetar i vårdvalsavtalet inom Region Stockholm. Det innebär att alla vårdcentraler inom regionen kan remittera patienter till oss och majoriteten av våra patienter kommer till oss den vägen. För att få avtal inom vårdvalet krävs att man håller hög kvalitet och uppfyller specifika krav på lokaler, kompetens och tillgänglighet. När en patient remitteras till oss har vi 30 dagar på oss att bedöma patienten.

Hjälper också andra patienter

Vår näst största patientgrupp kommer från andra regioner i landet. När väntetiden i en annan region blir för lång har patienten rätt att söka sig till annan region för att få vård och därför kan vi, i mån av kapacitet, även hjälpa patienter som bor utanför Stockholm. Dessutom tar vi emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring som också kan komma från hela landet.

Unik metod för bedömning

En del patienter som kommer till oss ska i första hand inte opereras men behöver ändå en ryggkirurgisk bedömning. För den gruppen av patienter har vi en sambedömning där patienten träffar en fysioterapeut och ryggkirurg vid samma tillfälle. Fördelen är att kirurgen kan förklara varför en ryggoperation inte är lämplig och att fysioterapeuten kan komma med råd om alternativ behandling. Vi har märkt att besöken är mycket uppskattade av patienterna.

Martin Skeppholm
VD, Ryggkirurgiskt Centrum.
Foto: RKC
Next article