Skip to main content
Hem » Maghälsa » ”De flesta av mina IBS-symtom har helt försvunnit!”
Sponsrad

Jonna Elofsson Bjesse fick en IBS-diagnos 2013, men fick ingen hjälp med hur hon skulle behandla eller lindra sina besvär. När hon kom till Nordic Clinic märkte hon stor skillnad: 

–Jag blev bemött på ett helt annat sätt. Jag kände mig sedd och lyssnad på och jag fick tidigt veta att jag skulle kunna bli 90-95 procent bättre i mina symtom. 

Christina Colligan, näringsterapeut på Nordic Clinic, berättar: 

– IBS-besvär har alltid en eller flera orsaker, vilket är positivt. Kan man identifiera en orsak, kan den nämligen oftast åtgärdas. 

Det finns mycket forskning kring vad som kan trigga IBS-symtom. En vanlig orsak är SIBO, där forskning har visat att cirka 40 procent av alla med IBS har SIBO. 

– Med SIBO menas en överväxt av bakterier i tunntarmen och det ger ofta klassiska IBS-besvär. När vi behandlar mot påvisad SIBO brukar vi se hur IBS-symtom successivt förbättras.

I Jonnas fall var det just SIBO som orsakade hennes IBS-besvär. 

–Med de individanpassade rekommendationerna för kost, stresshantering, träning, näringstillskott och antimikrobiell behandling, har jag uppnått de resultat som jag hoppats på. De flesta av mina IBS-symptom har helt försvunnit och de få som kvarstår är mycket bättre.

Det låter enkelt, men det funktionsmedicinska arbetssättet är oerhört komplext. Klienten som påbörjar sin hälsoresa hos Nordic Clinic får svara på flera hundra frågor om exempelvis livsstil, symtom och släktsjukdomar. Svaren i kombination med avancerade labbtester, blodprover och journalutdrag, lägger grunden för den skräddarsydda behandlingsplanen. 

– Vi fungerar som ett komplement till den svenska primärvården, som är utmärkt vid mer akuta tillstånd. Funktionsmedicin lämpar sig bättre vid kronisk ohälsa samt för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, förklarar Graeme Jones, vd på Nordic Clinic. Christina Colligan fortsätter: 

– Många av våra klienter, oavsett vad de söker för, har mag- och tarmbesvär. Idag vet vi att en tarmflora i balans är grunden för en god allmänhälsa. Vi ser också att det går att göra positiva förändringar även vid tillstånd som Ulcerös kolit, Crohns och andra tarmsjukdomar. Precis som för Jonna finns det hjälp att få.

Next article