Skip to main content
Hem » Maghälsa » Uppmärksamma bukspottskörtelsymtom snabbt
Sponsrad

Problem med bukspottskörteln blir allt vanligare. Forskningen går hela tiden framåt, men det är viktigt att känna till de vanligaste symtomen. 

Bukspottkörteln (eller pankreas) är ett av våra viktigaste organ eftersom den producerar så pass många ämnen med livsnödvändiga funktioner.

– Den är bara runt 20 centimeter lång, men har en oerhörd betydelse för vår maghälsa. I och med att den ligger i ett så centralt område, bakom magsäcken och i nära anslutning till tolvfingertarmen så får människor som drabbas av bukspottskörtelsjukdomar allvarliga besvär, säger Miroslav Vujasinovic som är forskare inom gastroenterologi vid Karolinska Institutet.

Två typer av inflammationer

Det finns två typer av bukspottskörtelinflammationer (pankreatit), akut och kronisk. Symtomen skiljer sig lite åt, menar Miroslav Vujasinovic.

Miroslav Vujasinovic
Forskare inom gastroenterolog, Karolinska Institutet

– Akut pankreatit är intensiv smärta högt upp i mitten av magen som kan stråla mellan skulderbladen på ryggen eller under revbenen. Även illamående och låg feber är vanligt. Vid kronisk pankreatit känner du en konstant och långvarig buksmärta, som vanligen är lokaliserad till bukens övre del och ofta strålar ut mot ryggen. Smärtan uppträder ofta i attacker men kan även vara konstant. Ibland kan smärtan bli värre efter måltider och senare i sjukdomsförloppet kan du även få en fettrik diarré. Även viktnedgång är relativt vanligt. 

Måste snabbt få rätt diagnos och behandling

Patienter med plötsligt svår buksmärta och/eller gulsot ska omedelbart kontakta akutmottagningen. Men det gäller även långvarig buksmärta, aptitlöshet, viktnedgång och förändrade avföringsvanor, menar Miroslav Vujasinovic. Och ju fortare symtomen uppmärksammas, desto mer effektiv kan behandlingen bli.

– Buksmärtor i samband med sjukdomar i bukspottkörteln kan behandlas på olika sätt, oftast med medicinering eller kirurgiska ingrepp. Patienter bör också så tidigt som möjligt få rätt diagnos och behandling. Det är viktigt för att minska besvären och risken för undernäring och vitamin, samt mineralbrist.

Forskningen gör stora framsteg

Forskningen om bukspottkörtelsjukdom är mer intensiv än någonsin, både i Sverige och i övriga världen, menar Miroslav Vujasinovic.

– Vi har gjort framsteg för att bättre förstå tarmens mikrobiota roll och genetiska bakgrund av sjukdomar. Forskningen om cancer i bukspottskörteln är prio ett, eftersom bara en eller två av tio diagnostiserade pankreascancrar är tillgängliga för kirurgi. Därför är forskarnas ansträngningar inriktade på att bättre förstå de cellulära mekanismerna som leder till cancer, att identifiera bättre riskfaktorer för cancer och sökandet efter nya läkemedel som kan stoppa utvecklingen av sjukdomen.

CRE-2022-1142 DEC

Next article