Hem » Maghälsa » Förstoppning eller smärta? Man ska inte behöva välja!
Maghälsa

Förstoppning eller smärta? Man ska inte behöva välja!

I samarbete med: Kyowa Kirin
I samarbete med: Kyowa Kirin

Vad är opioidinducerad förstoppning? Förstoppning som orsakas av receptbelagda smärtlindrande läkemedel med opioider kallas för opioidinducerad förstoppning (OIC) och är en av de vanligaste biverkningarna av opioider.1,2 Upp till 81 % av alla patienter med kronisk smärta som använder opioider lider av OIC.3 Till skillnad från vanlig förstoppning orsakas OIC av att opioider binder till morfinreceptorer (”my-receptorer”) i tarmen.4 När dessa receptorer aktiveras i tarmen leder det till minskning av tarmrörelser och mindre vätska i tarmen.4 De specifika avvikelserna som ligger bakom OIC kräver därför behandling med rätt typ av läkemedel.5


Foto: Sahlgrenska Akademin

Artikeln är skriven tillsammans med:

Magnus Simrén, Professor & Överläkare vid Göteborgs Universitet & Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Låg kunskap försvårar upptäckt 

Tidig upptäckt är den viktigaste faktorn för effektiv behandling av OIC, men det finns flera faktorer som försvårar att OIC upptäcks och diagnosticeras. En faktor är den generellt låga kunskapen bland läkare om hur OIC diagnosticeras och behandlas, samt hur olika diagnostiska hjälpmedel och behandlingsrekommendationer ska användas. 

Dessutom är ofta medvetenheten bland läkare om OIC hos patienter som behandlas med opioider låg. Många gånger undviker patienterna att nämna OIC som en biverkan till deras opioidbehandling, utan minskar i stället hellre dosen eller avbryter opioidbehandlingen helt.6,7

Behandling av opioidinducerad förstoppning

Det finns olika hjälpmedel för att identifiera OIC. Dessa index kan även användas för att bedöma hur svår förstoppningen är och för att styra behandlingen. Allmänna och tidiga åtgärder för att lindra förstoppningen är ökat vätskeintag, motion, ordination av vanliga laxermedel och att ta bort andra läkemedel som kan förvärra förstoppningen.

Många patienter med OIC får dock inte tillräcklig lindring av laxermedel och annan behandling eller en kombinationsbehandling bör då övervägas. För dessa patienter finns det alternativa behandlingar som riktas specifikt mot den underliggande orsaken till OIC och blockerar de opioida my-receptorerna i tarmen.4,5 

Tar jag en opioid?

Kontrollera om det smärtstillande medel du tar är en opioid.

OIC påverkar livskvaliteten 

Opioider är viktiga läkemedel för att lindra smärtan hos patienter med kronisk smärta, men förekomst av undermåligt behandlad OIC kan ha en påtagligt negativ inverkan på livskvaliteten.6

För många patienter som inte erbjuds en effektiv behandling mot förstoppning är det svårt att hitta en balans mellan tillräckligt god smärtlindring och förekomst av förstoppning, vilket gör att de inte följer den ordinerade smärtbehandlingen.6 Närmare 60 % av alla patienter som tar opioider och som upplever OIC rapporterar minskat intag av smärtlindrande läkemedel för att lindra förstoppningsbesvär, till priset av ökad smärta.7

Prata med din läkare för att få information om du har OIC 

Tecken och symtom på OIC vid tarmtömning:2,5 
 • Ansträngning
 • Klumpig eller hård avföring
 • Känsla av ofullständig tarmtömning
 • Känsla av en blockering i ändtarmen
 • Behöver hjälpa till med handen
 • Färre än tre spontana tarmtömningar per vecka
 • Lös avföring förekommer sällan utan användning av laxermedel 

Tar du starka smärtstillande läkemedel och känner dig förstoppad?

Använd det här korta frågeformuläret för att registrera och uppmärksamma information som du kan diskutera med din läkare. Detta frågeformulär tar mindre än 5 minuter att fylla i och är avsett för personer som tar starka smärtstillande läkemedel, så kallade opioider, och som misstänker att de har förstoppning och förstoppningsrelaterade symtom.

Referenser
 1. Kalso, E. et al. Pain 2004;112:372–80.
 2. Simrén, M. Et al. Curr Gastroenterol Rep 2017: 19: 15.
 3. Bell, TJ. et al. Pain Medicine 2009: 10:35–42.
 4. Brock, C. et al. Drugs 2012: 72 (14): 1847-1865.
 5. Farmer, AD. et al. United European Gastroenterology Journal 2019: 7 (1): 7–20.
 6. Andresen, V. et al. United European Gastroenterology Journal 2018 : 6 (8) : 1254–1266.
 7. Epstein R, et al. Patient preferences for change in symptoms associated with opioid-induced constipation. Advances in Therapy. 2014: 31 (12): 1263-1271. 

KKI/SE/OIC/0043

Nästa artikel