Hem » Maghälsa » Ny forskningsstudie om funktionsmedicin vid IBS
Maghälsa

Ny forskningsstudie om funktionsmedicin vid IBS

Graeme Jones, VD & Klinisk fysiolog, Nordic Clinic
Graeme Jones, VD & Klinisk fysiolog, Nordic Clinic
Graeme Jones, VD & Klinisk fysiolog, Nordic Clinic. Foto: Steven Changtrakul

Uppblåsthet, magsmärtor, gaser, illamående, förstoppning och diarré. Många känner igen de besvärliga symtomen och cirka 15 procent av alla svenskar har fått en IBS-diagnos. IBS beskrivs som ett kroniskt tillstånd – något man helt enkelt får acceptera och anpassa sin vardag efter. Men måste det verkligen vara så?

Sedan hösten 2021 pågår den första svenska forskningsstudien om funktionsmedicinsk behandling av IBS, i ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Fonden för funktionsmedicin och den funktionsmedicinska kliniken Nordic Clinic. Syftet med studien är att utreda hur effektiv en funktionsmedicinsk livsstilsbehandling är jämfört med en gastroenterologisk utredning. 

– Funktionsmedicin bygger på att försöka hitta och åtgärda grundorsaker till ohälsa och inte enbart behandla symtom, säger Graeme Jones, klinisk fysiolog och vd på Nordic Clinic. Han fortsätter: 

Forskning visar att det finns många möjliga orsaker till IBS. Ofta rör det sig om en kombination av livsstilsfaktorer, näring och obalanser. Med ett funktionsmedicinskt arbetssätt utreds alla dessa orsaker. 

Graeme Jones, klinisk fysiolog och vd på Nordic Clinic.

30 patienter med diagnostiserad IBS ska under 12 månader delta i forskningsstudien. Deras tillstånd kommer att kartläggas i detalj genom frågeformulär och provtagningar. Därefter tas individanpassade livsstilsprogram fram med rekommendationer för exempelvis kost, sömn och dygnsrytm, stresshantering, motion och ibland även näringstillskott eller läkemedel. Patienterna väljs ut av Greger Lindberg, professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska Institutet i Huddinge:

–IBS kan kraftigt påverka patientens livskvalitet på grund av svåra symtom som inte blir bättre av en traditionell behandling inom primärvården. I denna studie utvärderar vi om individanpassad livsstilsmedicin kan hjälpa deltagare som lider av svår IBS. Om studien faller väl ut, kan detta leda till vidare forskning på området som i slutändan kan hjälpa fler individer med IBS.

Nästa artikel