Hem » Maghälsa » Älska din mage och dina tarmar!
Maghälsa

Älska din mage och dina tarmar!

magproblem
magproblem
Foto: Shutterstock

Det har varit ett händelserikt år än så länge för oss som jobbar med frågor kring mage och tarm i Mag- och tarmförbundet.

Ett första förslag till nationellt vårdprogram för inflammatoriska tarmsjukdomar har tagits fram. Mag- och tarmförbundet har både haft en representant i arbetsgruppen som skrivit förslaget och lämnat ett remissyttrande. Fortfarande är det lite oklart hur kraftfullt vårdprogrammet kan genomföras, men det är tveklöst ett viktigt steg framåt för att nå en jämlik och enhetlig vård av inflammatoriska tarmsjukdomar (bl.a. Crohn’s och ulcerös kolit).

Under tarmcancermånaden mars fick vi bättre snurr än någonsin tidigare på kommunikationen kring denna doldis bland cancersjukdomar. En annan viktig nyhet inom detta diagnosområde är att tarmcancerscreening har fått startdatum i nästan alla landets regioner under 2022. Glädjande givetvis, samtidigt som det är svårt att blunda för hur senfärdiga regionerna varit i detta. Redan för åtta år sedan rekommenderade Socialstyrelsen införandet av screeningprogram i Sverige och beräknade då dessutom att cirka 10-12 procent fler tarmcancercancerfall skulle upptäckas i tid varje år. Tidig upptäckt i tarmcancersammanhang ökar sannolikheten för överlevnad avsevärt.

ordmagtarmförbundet

Jonas Eriksson

Ordförande Mag- och tarmförbundet

Foto: Privat

Trots dessa förbättringar i mag-tarmvården tycks dock inte statistiken vända uppåt. Insjuknandet i de inflammatoriska tarmsjukdomarna och IBS ökar. Dödligheten för tarmcancer har varit densamma de senaste tio åren.

Mer forskning behövs därför fortfarande på alla typer av mag-tarmsjukdomar. Vår egen forskningsstiftelse ”Mag-Tarmfonden” delade i början av maj månad ut anslag till sex viktiga forskningsprojekt och vi fortsätter att tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening samla in pengar för ändamålet. Det går framåt, men alltför långsamt.  

Tills dess att forskningen löst alla gåtor kring sjukdomarna i vår komplicerade matsmältningskanal får vi därför passa på att slå ett slag för förebyggande åtgärder och en bättre allmän maghälsa! Att ta hand om sin mage kan nämligen över tid visa sig vara en mycket god investering. I ett flerfamiljshus sker som alla vet byte av rörstammar med ungefär 40 års mellanrum. Då är det rejält utnött. I jämförelse ska ditt inbyggda ”rörsystem” hålla i 70-75 år, kanske ännu längre.

Att ta hand om sin mage kan nämligen över tid visa sig vara en mycket god investering.


Jonas Eriksson, Ordförande Mag- och tarmförbundet

Så varför inte pröva ett par vegetariska dagar i veckan! Kasta in lite fibrer emellanåt och minska lite på alkoholen. Du behöver inte gå över till det extrema och ge upp alla dina njutningar och laster, men fundera lite på om det kanske går att göra små, enkla livsstilsförändringar som kan ge ordentlig pay-back senare i livet.  

Varför inte älska din mage och dina tarmar lika mycket som de älskar dig?

Nästa artikel