Hem » Hjärnan och nervsystemet » Ny svensk teknik möjliggör att personer som befarar Alzheimer kan få en första bedömning, utan att behöva uppsöka sjukhus
Sponsrad

Minnesmottagningen.se blir världens första digitala minnesmottagning. Dit kan privatpersoner vända sig för att få en initial bedömning av minne och andra kognitiva funktioner utan att behöva besöka sjukvården.

Tjänsten, som nås via en app, har utvecklats av det svenska start-up bolaget Geras Solutions. Syftet är att på ett enkelt sätt göra det möjligt att kunna testa minnet hemma i lugn och ro.

Verktyget är utvecklat tillsammans med flera aktörer inom vården och har testats kliniskt med goda resultat vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Minnesutredning i hemmiljö

– Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minnet och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö, säger dr. Johan Sundelöf som är medicinskt ansvarig på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se.

Användarna får svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen får de sedan göra samma typ av tester som idag bara görs på sjukhus.

Dr. Johan Sundelöf som är medicinskt ansvarig på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se.

Dr. Johan Sunderlöf

Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Foto: Geras Solutions

Specialister går igenom resultaten

Efter att alla delar av utredningen genomförts går den digitala Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren återkoppling innehållande:

  • Sammanfattade resultat och utlåtande om sina minnesproblem och sin hjärnhälsa.
  • Vägledning och råd kring eventuellt behov av fortsatt utredning.
  • Råd för att hålla hjärnan frisk

Under 2021 kommer Minnesmottagningen.se också att bli vårdgivare. Då kommer tjänsten kunna erbjudas till lägre kostnad för användarna och stöd kommer även finnas för eventuell vidare remiss inom sjukvården. Appen är ett viktigt verktyg för alla som är oroliga över sina minnesproblem.

Värdefullt stöd

– Det är väldigt många som hör av sig till oss för att de är oroliga för en anhörig, eller för egen del. Minnesmottagningen kommer vara ett mycket värdefullt stöd för att få en initial bedömning och vägledning, utan att behöva ta sig till sjukhuset, säger Liselotte Jansson som är Generalsekreterare för Alzheimerfonden.

Syftet med appen är också att kunna göra minnesutredningar på ett tidigt stadium så att fler får rätt vård och stöd i ett tidigt skede.

Vi vet att många inte får del av ordentliga minnesutredningar. Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven är väldigt stora, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Rickard Forsman, VD på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Rickard Forsman

Vd, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Foto: Geras Solutions

Tekniken prövas nu av sjukvården i ett antal regioner som ett komplement. Appen analyserar hur testet genomförs, sammanställer resultaten från en stor mängd data och presenterar det på ett sätt som underlättar för läkaren att ställa rätt diagnos. Detta förväntas resultera i både bättre och snabbare diagnostik, något som blir viktigt när fler söker vård för minnesproblematik.

Nästa artikel