Hem » Hjärnan och nervsystemet » Ny svensk teknik möjliggör att personer som befarar Alzheimer kan få en första bedömning, utan att behöva uppsöka sjukhus
Sponsrad

Minnesmottagningen.se blir världens första digitala minnesmottagning. Dit kan privatpersoner vända sig för att få en initial bedömning av minne och andra kognitiva funktioner utan att behöva besöka sjukvården.

Tjänsten, som nås via en app, har utvecklats av det svenska start-up bolaget Geras Solutions. Syftet är att på ett enkelt sätt göra det möjligt att kunna testa minnet hemma i lugn och ro.

Verktyget är utvecklat tillsammans med flera aktörer inom vården och har testats kliniskt med goda resultat vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Minnesutredning i hemmiljö

– Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minnet och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö, säger dr. Johan Sundelöf som är medicinskt ansvarig på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se.

Användarna får svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen får de sedan göra samma typ av tester som idag bara görs på sjukhus.

Dr. Johan Sundelöf som är medicinskt ansvarig på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se.

Dr. Johan Sunderlöf

Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Foto: Geras Solutions

Specialister går igenom resultaten

Efter att alla delar av utredningen genomförts går den digitala Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren återkoppling innehållande:

  • Sammanfattade resultat och utlåtande om sina minnesproblem och sin hjärnhälsa.
  • Vägledning och råd kring eventuellt behov av fortsatt utredning.
  • Råd för att hålla hjärnan frisk

Under 2021 kommer Minnesmottagningen.se också att bli vårdgivare. Då kommer tjänsten kunna erbjudas till lägre kostnad för användarna och stöd kommer även finnas för eventuell vidare remiss inom sjukvården. Appen är ett viktigt verktyg för alla som är oroliga över sina minnesproblem.

Värdefullt stöd

– Det är väldigt många som hör av sig till oss för att de är oroliga för en anhörig, eller för egen del. Minnesmottagningen kommer vara ett mycket värdefullt stöd för att få en initial bedömning och vägledning, utan att behöva ta sig till sjukhuset, säger Liselotte Jansson som är Generalsekreterare för Alzheimerfonden.

Syftet med appen är också att kunna göra minnesutredningar på ett tidigt stadium så att fler får rätt vård och stöd i ett tidigt skede.

Vi vet att många inte får del av ordentliga minnesutredningar. Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven är väldigt stora, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Rickard Forsman, VD på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Rickard Forsman

Vd, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Foto: Geras Solutions

Tekniken prövas nu av sjukvården i ett antal regioner som ett komplement. Appen analyserar hur testet genomförs, sammanställer resultaten från en stor mängd data och presenterar det på ett sätt som underlättar för läkaren att ställa rätt diagnos. Detta förväntas resultera i både bättre och snabbare diagnostik, något som blir viktigt när fler söker vård för minnesproblematik.

Nästa artikel
Hem » Hjärnan och nervsystemet » Ny svensk teknik möjliggör att personer som befarar Alzheimer kan få en första bedömning, utan att behöva uppsöka sjukhus
Hjärnan och Nervsystemet

Migrän är en neurologisk sjukdom som påverkar många svenskars liv. Många upplever att migränanfallen styr tillvaron, vilket förstås begränsar livskvaliteten. 50-åriga Katalin Slotte, som levt med migrän sedan hon var i 12-årsåldern, har provat alltifrån botox till medicinsk yoga, sjukgymnastik och olika typer av läkemedel mot sin kroniska migrän. Sedan hon fick kontakt med en specialistläkare på en neurologmottagning och ordinerades en förebyggande behandling som blev en vändpunkt för hennes migränbesvär

– Min migränresa började när jag var i skolåldern och ofta bad skolsköterskan om huvudvärkstabletter. Den första läkaren jag kom till trodde att jag hade spänningshuvudvärk, först i 18-årsåldern mötte jag en läkare som verkligen lyssnade på mig, tog mina problem på allvar och gav mig en migrändiagnos, säger Katalin Slotte.

I många år hade hon mellan fem och sex migränanfall per månad och vande sig vid att ständigt behöva planera om vardagen när migränanfallen kom. För drygt två år sedan fick Katalin Slotte diagnosen utmattningssyndrom på grund av sin migrän.

Behandlades med läkemedel och botox

– Det är inte bara jag som fått lida av min sjukdom, den har även gått ut över mina barn, min man och mina kollegor.  När jag sökte mig till primärvården för att få hjälp upplevde jag ofta att migrän inte var en sjukdom som togs på allvar och att läkarnas kunskap om migrän ofta är bristfällig. Det kan nog bidra till att många får vänta länge på att få sin migrändiagnos, vilket även gör att de får vänta onödigt länge på rätt hjälp och behandling, säger Katalin Slotte.

Hon fick till slut kontakt med en specialistläkare på en neurologmottagning. Läkaren uppmanade henne först att skriva en migrändagbok för att hålla koll på hur ofta anfallen kom och hur länge de varade. Därefter fick Katalin Skotte prova botoxbehandling.

– Det hjälpte i ett par månader men sen vande sig kroppen vid behandlingen och min svåra migrän kom tillbaka igen. Därefter fick jag prova en annan förebyggande behandling mot min migrän, i kombination med ett läkemedel som förebygger migränanfall.

”För mig blev den behandlingen en vändpunkt. Det känns skönt att slippa mina dagliga migränattacker och att våga planera och njuta av tillvaron på ett helt annat sätt. Samtidigt är jag försiktigt positiv eftersom jag tidigare upplevt bakslag i min medicinering, säger hon.”

Lyssna in din egen kropp

Hennes råd till andra migränpatienter är att fortsätta kämpa tills de får specialisthjälp från en neurolog. Ytterligare ett viktigt råd är att lyssna på sin egen kropp och att alltid utgå ifrån dagsformen.

– Om du vaknar upp med migrän så hjälper det sällan att ta två huvudvärkstabletter och gå till jobbet som vanligt.

Katalin Slotte upplever att hon själv har fått kämpa för att få tillgång till den specialistvård och den behandling hon har rätt till för att kunna leva ett drägligt liv.

”För mig är det en stor trygghet att ha kontakt med en neurolog. Även om jag inte besöker neurologen särskilt ofta så känns det bra att ha tillgång till specialistvård, en läkare som verkligen förstår min situation, säger hon.”

Migrän i Sverige

Många är drabbade: Cirka 1,5 miljoner av den svenska befolkningen lider av migrän, av dessa är ca 70 procent kvinnor och majoriteten är i arbetsför ålder.

Funktionsnedsättande: Världshälsoorganisationen (WHO) klassar svåra migränanfall som ett av världens mest funktionsnedsättande tillstånd. Studier visar att migrän påverkar familjerelationer och aktiviteter negativt och reducerar tiden med partner och barn.

Kronisk migrän: Cirka 1,5 procent av svenskarna lider av kronisk migrän, det vill säga de har fler dagar i månaden med huvudvärk än utan. Definitionen av kronisk migrän är 15 huvudvärksdagar per månad, varav 8 dagar med migränsymtom, under de tre senaste månaderna.

Stor samhällskostnad: I en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) så var snittkostnaden för produktionsbortfall och vårdkostnad per migränpatient och år ca 120.000 kronor (55.000 – 275.000 kronor beroende på antalet migrändagar per månad). I en rapport från 2012 så beräknades den årliga samhällskostnaden för migrän att uppgå till 18,3 miljarder kronor.

Högt produktionsbortfall: I en organisation med 1000 anställda kan den årliga kostnaden i form av produktionsbortfall uppgå till omkring 1 miljon kronor, vilket motsvarar cirka 500 arbetsdagar eller cirka två heltidstjänster.

Källa:
Hjalte F, Olofsson S & Persson U. Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet. IHE Rapport 2018:4, IHE: Lund.

World Health Organisation. Headache disorders. Fact Sheet No 277. October 2012. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/

Monteith T.S. (2019) Chronic Migraine: Epidemiology, Mechanisms, and Treatment. In: Green M., Cowan R., Freitag F. (eds) Chronic Headache. Springer, Cham

World Health Organisation. Global Burden of disease: Part 3. Available at:

www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_part3.pdf

Lipton RB, et al. The family impact of migraine: population-based studies in the USA and UK. Cephalgia. 2003; 23(6): 429-40

Migraine Research Foundation. Migraine Facts. http://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/. Accessed March 2017

Linde M, Gustavsson A, Stovner LJ, et al. The cost of headache disorders in Europe. Eur J Neurol 2012 May;19(5):703-11

Nästa artikel