Skip to main content
Hem » Hjärnan och nervsystemet » Viktigt att kommunicera kopplingen mellan förmaksflimmer och risk för stroke
Hjärnan och nervsystemet

Viktigt att kommunicera kopplingen mellan förmaksflimmer och risk för stroke

Förmaksflimmer är en folksjukdom som drygt 370 000 svenskar har diagnostiserats med, men antalet individer med förmaksflimmer är förmodligen betydligt fler än så eftersom många är odiagnostiserade. Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och oftast fort, vilket i sin tur innebär att det påverkar hjärtats pumpförmåga.

Cirka en tredjedel av patienterna med förmaksflimmer upplever inga symtom, vilket förstås ökar risken för att sjukdomen ska förbli odiagnostiserad. Ett viktigt fokus i forskningen är att kartlägga hur screening kan bidra till att identifiera förmaksflimmer hos fler, vilket i sin tur möjliggör korrekt medicinering och att fler av de drygt 20 000 strokefall som förekommer årligen i Sverige kan förbyggas, säger Johan Engdahl, docent och överläkare på Hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus. Han deltar i en grupp som bland annat forskar på hur screening av patienter som befinner sig i riskgruppen för att utveckla förmaksflimmer kan förebygga stroke.

Fler ordineras blodförtunnande läkemedel

– En fördel med att på ett så tidigt stadium som möjligt identifiera individer med förmaksflimmer är att man då kan ordinera blodförtunnande läkemedel som minskar risken för stroke. På senare år har användningen av den här typen av blodförtunnande läkemedel ökat i Sverige, vilket förstås är positivt eftersom det kan förebygga stroke hos fler, säger Johan Engdahl.

Johan Engdahl

Johan Engdahl

Överläkare, Hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus

Foto: Danderyds sjukhus

En tredjedel av de drygt 20 000 svenskar årligen som drabbas av stroke har fått sin stroke till följd av sitt förmaksflimmer. Utöver blodförtunnande läkemedel kan individer med riskfaktorer såsom ålder över 65 år, diabetes eller högt blodtryck, sträva efter att hålla nere blodtrycket och hålla vikten i schack för att själv minimera risken för stroke.

–Det är också viktigt att allmänhetens kännedom om sambandet mellan förmaksflimmer och stroke ökar. Det finns stora kunskapsluckor här, inte minst eftersom sambandet inte är särskilt intuitivt. Det bedrivs för närvarande intensiv forskning på nyttan av att screena för förmaksflimmer i bland annat Storbritannien och USA, säger Johan Engdahl.

Kan bli aktuellt med storskalig screening framöver

Forskargruppen på Danderyds sjukhus har bland annat genomfört en randomiserad studie bland 75- och 76 åringar där en grupp kallades till screening för att identifiera eventuellt förmaksflimmer, medan den andra gruppen inte kallades till någon screening.  Forskningsresultatet visade att risken för att drabbas av kliniska händelser var lägre i den grupp som hade screenats.

Min förhoppning är att forskningsresultatet på sikt kan stödja införandet av en mer storskalig screening som kan bidra till att identifiera fler individer med förmaksflimmer, säger Johan Engdahl.

Next article