Skip to main content
Hem » Hjärnan och nervsystemet » Många som har Normaltryckshydrocefalus (NPH) blir feldiagnostiserade
Sponsrad

1 av 100 utvecklar diagnosen, men den misstas ofta för Alzheimers eller Parkinsons. Stig Åström fick en shunt inopererad i huvudet och det har hjälpt honom att klara av sjukdomen.

Stig Åström är 77 år idag och fick sin diagnos 2019. Ett av symptomen var att balansen blev dålig. Han föll och hade svårt att ta sig upp från golvet och koordinationen stämde inte. Hans fru Ulla började misstänka att det inte stod rätt till.

Jag var också rädd när Stig skulle sätta sig och kanske missa stolen. Vi misstänkte Alzheimers, men kände att det var något annat.

Risk för fel diagnos

1 av 10 demenspatienter kan ha NPH, men färre än 20 procent får en diagnos. 1 av 100 äldre utvecklar NPH, vilket ofta misstas för Alzheimers eller Parkinsons.

– Om du får problem med gången, dålig balans och yrsel så ska du ta dig
till vårdcentralen och få en undersökning. Minnet blir sämre, men det är inte lika tydligt som om du har drabbats av Alzheimers, säger Stig.

Shuntoperationen

När Stig och Ulla åkte in till sin doktor hade de tur att han kände till NPH sedan tidigare.

Vi hade ingen aning. Han berättade om proceduren att operera in en shunt för att tömma vätskan i hjärnbarken och då blev vi väldigt lättade.

Stig fick åka till Umeå där de gjorde en noggrann undersökning samt en utvärdering om hans symptom kunde minskas med en neurokirurgisk operation.

Med hjälp av en avancerad operation i huvudet så lägger man en shunt (en slags ventil med slang), som går ner till magen via en slang. Den överflödiga vätskan går via halsen ner mot buken där vätskan hamnar.

Bra hjälp från vården

Symptomen efter ingreppet är fortfarande en besvärande huvudvärk och Stig får dagligen äta Alvedon och vara försiktig. Han blir också lättare trött och vätskan som samlas i magen gör att han får gå på toaletten oftare. Samtidigt har Stig haft tur som snabbt fångades upp av vården, men också att hans fru är så pass pigg.

– Ulla hjälper mig idag och det är fullt tillräckligt. Vi har fått bra hjälp från närvården och är tacksamma. Även fast det kan vara problematiskt idag, så var det värre innan, säger Stig.

Likvor

Likvor CELDA® System sätter en ny standard för diagnostik av sjukdomar kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet (CSF) såsom iNPH men även andra störningar i CSF. Genom att öka effektiviteten och förbättra datakvaliteten för vårdpersonal hjälper CELDA® till att förbättra diagnosen och valet av behandling för patienter som lider av CSF-relaterade sjukdomar.

Genom standardiserade och automatiserade infusionstester strävar Likvor CELDA® System efter att diagnostisera och identifiera kandidater för shuntkirurgi.

Efter en shuntimplantatoperation kan Likvor CELDA® System göra det enklare att bedöma CSF-dynamiken och observera funktionaliteten i shuntanordningen. Med CELDA® vill man utvärdera om oförändrade eller förvärrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering och upptäcka fel och brister på shuntens funktioner som kräver kirurgisk revision.

Next article