Hem » Hjärnan och nervsystemet » Många som har Normaltryckshydrocefalus (NPH) blir feldiagnostiserade
Sponsrad

1 av 100 utvecklar diagnosen, men den misstas ofta för Alzheimers eller Parkinsons. Stig Åström fick en shunt inopererad i huvudet och det har hjälpt honom att klara av sjukdomen.

Stig Åström är 77 år idag och fick sin diagnos 2019. Ett av symptomen var att balansen blev dålig. Han föll och hade svårt att ta sig upp från golvet och koordinationen stämde inte. Hans fru Ulla började misstänka att det inte stod rätt till.

Jag var också rädd när Stig skulle sätta sig och kanske missa stolen. Vi misstänkte Alzheimers, men kände att det var något annat.

Risk för fel diagnos

1 av 10 demenspatienter kan ha NPH, men färre än 20 procent får en diagnos. 1 av 100 äldre utvecklar NPH, vilket ofta misstas för Alzheimers eller Parkinsons.

– Om du får problem med gången, dålig balans och yrsel så ska du ta dig
till vårdcentralen och få en undersökning. Minnet blir sämre, men det är inte lika tydligt som om du har drabbats av Alzheimers, säger Stig.

Shuntoperationen

När Stig och Ulla åkte in till sin doktor hade de tur att han kände till NPH sedan tidigare.

Vi hade ingen aning. Han berättade om proceduren att operera in en shunt för att tömma vätskan i hjärnbarken och då blev vi väldigt lättade.

Stig fick åka till Umeå där de gjorde en noggrann undersökning samt en utvärdering om hans symptom kunde minskas med en neurokirurgisk operation.

Med hjälp av en avancerad operation i huvudet så lägger man en shunt (en slags ventil med slang), som går ner till magen via en slang. Den överflödiga vätskan går via halsen ner mot buken där vätskan hamnar.

Bra hjälp från vården

Symptomen efter ingreppet är fortfarande en besvärande huvudvärk och Stig får dagligen äta Alvedon och vara försiktig. Han blir också lättare trött och vätskan som samlas i magen gör att han får gå på toaletten oftare. Samtidigt har Stig haft tur som snabbt fångades upp av vården, men också att hans fru är så pass pigg.

– Ulla hjälper mig idag och det är fullt tillräckligt. Vi har fått bra hjälp från närvården och är tacksamma. Även fast det kan vara problematiskt idag, så var det värre innan, säger Stig.

Likvor

Likvor CELDA® System sätter en ny standard för diagnostik av sjukdomar kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet (CSF) såsom iNPH men även andra störningar i CSF. Genom att öka effektiviteten och förbättra datakvaliteten för vårdpersonal hjälper CELDA® till att förbättra diagnosen och valet av behandling för patienter som lider av CSF-relaterade sjukdomar.

Genom standardiserade och automatiserade infusionstester strävar Likvor CELDA® System efter att diagnostisera och identifiera kandidater för shuntkirurgi.

Efter en shuntimplantatoperation kan Likvor CELDA® System göra det enklare att bedöma CSF-dynamiken och observera funktionaliteten i shuntanordningen. Med CELDA® vill man utvärdera om oförändrade eller förvärrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering och upptäcka fel och brister på shuntens funktioner som kräver kirurgisk revision.

Nästa artikel
Hem » Hjärnan och nervsystemet » Många som har Normaltryckshydrocefalus (NPH) blir feldiagnostiserade
Hjärnan och Nervsystemet

Migrän är en neurologisk sjukdom som påverkar många svenskars liv. Många upplever att migränanfallen styr tillvaron, vilket förstås begränsar livskvaliteten. 50-åriga Katalin Slotte, som levt med migrän sedan hon var i 12-årsåldern, har provat alltifrån botox till medicinsk yoga, sjukgymnastik och olika typer av läkemedel mot sin kroniska migrän. Sedan hon fick kontakt med en specialistläkare på en neurologmottagning och ordinerades en förebyggande behandling som blev en vändpunkt för hennes migränbesvär

– Min migränresa började när jag var i skolåldern och ofta bad skolsköterskan om huvudvärkstabletter. Den första läkaren jag kom till trodde att jag hade spänningshuvudvärk, först i 18-årsåldern mötte jag en läkare som verkligen lyssnade på mig, tog mina problem på allvar och gav mig en migrändiagnos, säger Katalin Slotte.

I många år hade hon mellan fem och sex migränanfall per månad och vande sig vid att ständigt behöva planera om vardagen när migränanfallen kom. För drygt två år sedan fick Katalin Slotte diagnosen utmattningssyndrom på grund av sin migrän.

Behandlades med läkemedel och botox

– Det är inte bara jag som fått lida av min sjukdom, den har även gått ut över mina barn, min man och mina kollegor.  När jag sökte mig till primärvården för att få hjälp upplevde jag ofta att migrän inte var en sjukdom som togs på allvar och att läkarnas kunskap om migrän ofta är bristfällig. Det kan nog bidra till att många får vänta länge på att få sin migrändiagnos, vilket även gör att de får vänta onödigt länge på rätt hjälp och behandling, säger Katalin Slotte.

Hon fick till slut kontakt med en specialistläkare på en neurologmottagning. Läkaren uppmanade henne först att skriva en migrändagbok för att hålla koll på hur ofta anfallen kom och hur länge de varade. Därefter fick Katalin Skotte prova botoxbehandling.

– Det hjälpte i ett par månader men sen vande sig kroppen vid behandlingen och min svåra migrän kom tillbaka igen. Därefter fick jag prova en annan förebyggande behandling mot min migrän, i kombination med ett läkemedel som förebygger migränanfall.

”För mig blev den behandlingen en vändpunkt. Det känns skönt att slippa mina dagliga migränattacker och att våga planera och njuta av tillvaron på ett helt annat sätt. Samtidigt är jag försiktigt positiv eftersom jag tidigare upplevt bakslag i min medicinering, säger hon.”

Lyssna in din egen kropp

Hennes råd till andra migränpatienter är att fortsätta kämpa tills de får specialisthjälp från en neurolog. Ytterligare ett viktigt råd är att lyssna på sin egen kropp och att alltid utgå ifrån dagsformen.

– Om du vaknar upp med migrän så hjälper det sällan att ta två huvudvärkstabletter och gå till jobbet som vanligt.

Katalin Slotte upplever att hon själv har fått kämpa för att få tillgång till den specialistvård och den behandling hon har rätt till för att kunna leva ett drägligt liv.

”För mig är det en stor trygghet att ha kontakt med en neurolog. Även om jag inte besöker neurologen särskilt ofta så känns det bra att ha tillgång till specialistvård, en läkare som verkligen förstår min situation, säger hon.”

Migrän i Sverige

Många är drabbade: Cirka 1,5 miljoner av den svenska befolkningen lider av migrän, av dessa är ca 70 procent kvinnor och majoriteten är i arbetsför ålder.

Funktionsnedsättande: Världshälsoorganisationen (WHO) klassar svåra migränanfall som ett av världens mest funktionsnedsättande tillstånd. Studier visar att migrän påverkar familjerelationer och aktiviteter negativt och reducerar tiden med partner och barn.

Kronisk migrän: Cirka 1,5 procent av svenskarna lider av kronisk migrän, det vill säga de har fler dagar i månaden med huvudvärk än utan. Definitionen av kronisk migrän är 15 huvudvärksdagar per månad, varav 8 dagar med migränsymtom, under de tre senaste månaderna.

Stor samhällskostnad: I en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) så var snittkostnaden för produktionsbortfall och vårdkostnad per migränpatient och år ca 120.000 kronor (55.000 – 275.000 kronor beroende på antalet migrändagar per månad). I en rapport från 2012 så beräknades den årliga samhällskostnaden för migrän att uppgå till 18,3 miljarder kronor.

Högt produktionsbortfall: I en organisation med 1000 anställda kan den årliga kostnaden i form av produktionsbortfall uppgå till omkring 1 miljon kronor, vilket motsvarar cirka 500 arbetsdagar eller cirka två heltidstjänster.

Källa:
Hjalte F, Olofsson S & Persson U. Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet. IHE Rapport 2018:4, IHE: Lund.

World Health Organisation. Headache disorders. Fact Sheet No 277. October 2012. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/

Monteith T.S. (2019) Chronic Migraine: Epidemiology, Mechanisms, and Treatment. In: Green M., Cowan R., Freitag F. (eds) Chronic Headache. Springer, Cham

World Health Organisation. Global Burden of disease: Part 3. Available at:

www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_part3.pdf

Lipton RB, et al. The family impact of migraine: population-based studies in the USA and UK. Cephalgia. 2003; 23(6): 429-40

Migraine Research Foundation. Migraine Facts. http://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/. Accessed March 2017

Linde M, Gustavsson A, Stovner LJ, et al. The cost of headache disorders in Europe. Eur J Neurol 2012 May;19(5):703-11

Nästa artikel