Skip to main content
Hem » Hjärnan och nervsystemet » ”Alla individer ska få en möjlighet att fungera i vardagen”
Sponsrad

Liselotte Almén Malmqvist

Vd på JATC Omsorg

Foto: Privat

Holistisk hälsa och friskvård där man utgår från det lilla. Man låter människor växa utifrån sina egna förutsättningar och kvalifikationer; en viktig del vid inkludering av dem med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

– De som avviker från normen hamnar lättare i utanförskap. Att acceptera sin livssituation och förvandla svårigheter till möjligheter är en av nycklarna till ett gladare och bättre liv. Det menar Liselotte Almén Malmqvist, vd på JATC som är ett vård- och omsorgsföretag som arbetar för individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, psykosociala svårigheter och beteendestörningar.

Kommunikation på rätt nivå

För de med ovanstående diagnoser är det ofta svårt att interagera med andra. Att kommunicera på individens nivå och ge dem rätt verktyg att klara sin egen vardag är en av grunderna. Så att de kan bygga en fungerande livssituation.

När vi samtalar, så arbetar vi utifrån att hitta individens styrkor och förmågor för att inge hopp, inspiration och livsglädje. Många har en föreställning att de inte klarar olika saker fast de egentligen bara saknar medvetenhet, kunskap och rätt verktyg för specifik livssituation.

Holistisk hälsa som helhet

Liselotte Almén Malmqvist tror på en holistisk humanistisk arbetsterapeutisk värdegrund med forskningsbaserade metoder. Dessa innefattar tydliggörande pedagogik, arbetsterapeutiska, kognitiva och coachande verktyg.

– Det innebär att vi kan erbjuda kunskap och strategier för att hitta nya möjligheter till att lösa olika situationer som uppstår i vardagen.

Arbete, bostad och fritid

Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept som består av arbete, boende och fritid kan man skapa en meningsfull vardag utifrån var och ens förutsättningar.

– Det är viktigt att se till helheten och att arbeta upp ett socialt nätverk, hälsa, friskvård, arbete och fritidsaktiviteter. Företagets vision är, som en förebild skapar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle. År 2018 hade vi nio deltagare som vi lotsade vidare till eget boende utan stöd med lönesanställning på den öppna arbetsmarknaden, avslutar Liselotte Almén Malmqvist.

Next article