Skip to main content
Hem » Hjärnan och nervsystemet » Stöd för delaktighet i vårdsamtal
Sponsrad

Afasiförbundet har översatt ett kommunikationsstöd för människor som lever med afasi. “Samtal om hälsa” gör det möjligt för personer med afasi att vara delaktiga i vårdsamtal menar Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg.

Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada på grund av en stroke, tumör eller olycka. Afasi är en osynlig funktionsnedsättning som innebär språksvårigheter, både att prata själv och att förstå vad andra säger.

– Afasi är komplext och yttrar sig på olika sätt. En person hittar bara några få ord, medan någon annan uttrycker sig utförligt. Det kan också bli fel ord när man pratar, ja blir nej och tvärtom. Afasi innebär även att det ofta är svårt att bearbeta språk och förstå andra människor. Många har svårt att läsa, skriva och räkna. Samtidigt fungerar de flesta intellektuellt som tidigare, säger Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg.

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet Sverige.

Berit Robrandt Ahlberg

Ordförande, Afasiförbundet Sverige.

Foto: Jyrki Sivenius 

Afasi är en livslång funktionsnedsättning, men du kan träna språket och hitta alternativa sätt att kommunicera. Kommunikativ rehabilitering med logoped är avgörande, men är ojämlik. Hur bra möjligheter du får till rehabilitering beror på var du bor, men också på hur gammal du är, menar Berit Robrandt Ahlberg.

– Kunskaper hur du utför vardagliga sysslor kan också försvinna när du får afasi. Då kan du behöva återkommande träning och stöd för att kunna använda telefoner, datorer och olika digitala tjänster, helt oavsett hur bra du var på detta tidigare.

Viktigt att ge tid för samtal

När det kommer till kommunikation med någon som lever med afasi är det viktigaste att ge personen den tid som behövs för att få fram vad hen vill säga – att verkligen lyssna på den som vill prata. Broschyren “Samtal om hälsa” är framtagen av Afasiforbundet i Norge och Adler Aphasia Center i Israel och finns nu även på svenska. 

Det är ett bildstöd som visar olika hälsotillstånd och på det sättet kan samtalen med vårdpersonal och anhöriga bli mer effektiva. Det är annars väldigt lätt att misstolka någon som har afasi, säger Berit Robrandt Ahlberg.

Delaktighet ett win-win

Flera som lever med afasi är också vana vid att arbeta med kommunikationsstöd.

– Just därför är “Samtal om hälsa” bra. När du kommer till en läkare eller terapeut som afasipatient, så behöver du hjälp för att kunna förmedla var du har ont eller hur du mår psykiskt.

Möjligheten att vara delaktig i vården, är ett win-win, för både patient och läkare, menar Berit Robrandt Ahlberg.

Text: Kitzmûller, G; Berg K; Haaland-Johanssen, L ch Olenik D (2020) i översättning av Afasiförbundet i Sverige. Illustration av Håvard Hegdal.

Next article