Skip to main content
Hem » nyheter » Vad vet vårdpersonal om diagnosen Lymfödem?
Sponsrad

Lymfödem drabbar oftare kvinnor än män. Lymfödem är ett medicinsk tillstånd där det uppstår en ansamling av vätska i kroppens vävnader på grund av nedsatt lymfflöde. Lymfödem kan inte botas men det kan behandlas.

Vanligast uppmärksammas lymfödem i form av en svullen arm, ben, hals eller buk efter en canceroperation. Primärt lymfödem kan vara ett nedsatt lymfsystem från födseln men utvecklas under tid. Denna svullnad försvinner inte av sig själv utan fortsätter att öka i volym över tid, om man inte får rätt råd om hur man kan stoppa volymökningen.

Patienter med diagnosen Lymfödem behöver lika mycket rådgivning och kunskap om sin diagnos som en patient med diagnoserna Diabetes eller Parkinson. Men hur väl känner vårdpersonal till att lymfödem kan behandlas? Vet vårdpersonalen vilka råd de ska ge en patient som råkat ut för lymfödem?

Patientföreningen Svenska Ödemförbundet (SÖF) bildades för 25 år sedan eftersom patienter med lymfödem upplevde att kunskapen hos vårdpersonalen var så låg så att de själva fick söka kunskap.

SÖF verkar för en kunskapshöjning inom vården. Målet är att alla i Sveriges patienter med diagnosen Lymfödem ska ha tillgång till rätt rådgivning för att så mycket som möjligt själva kunna sköta sin sjukdom för att förhindra en försämring – men även att de som drabbats allvarligast av lymfödem ska få hjälp med specialistbehandlingen Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

Stötta Svenska Ödemförbundet du också. Fler medlemmar behövs för att kunna påverka. Målet är att det ska vara lika självklart för en patient med diagnosen lymfödem att få gå i Lymfödem-skola som det idag är inom vården med Parkinson-skola och Diabetes-skola. 

OM LYMFÖDEM
Varje dag förser blodcirkulationen kroppens alla celler med näring. Näringsvätskan filtreras från blodkärlen ut till cellerna. Lymfsystemet är det stora kärlsystem i kroppen som sedan transporterar tillbaka vätskan till hjärtat. Skadas lymfsystemet allvarligt är risken stor att vätska blir kvar och bildar en svullnad som ständigt ökar i volym om den inte behandlas.

www.svenskaodemforbundet.se

Next article