Skip to main content
Hem » nyheter » Torra ögon är vanligt i klimakteriet
Sponsrad

Den viktiga tårvätskan som håller ögat fuktigt minskar och förändras med åldern.1 Symtom från ögonen är vanligt i samband med klimakteriet. En ny publicerad studie visar att ögondroppar med trehalos och hyaluronsyra minskar besvären vid torra ögon hos kvinnor under och efter klimakteriet.2 

Den övervägande delen av de som drabbas av torra ögon är kvinnor som genomgår hormonella förändringar under klimakteriet. Det är viktigt att dessa kvinnor får den hjälp de behöver.

Den nyligen publicerade studien bidrar med viktig kunskap kring hur besvären från ögonen kan behandlas på ett effektivt sätt. Det framgår exempelvis att ögondroppar som smörjer, återfuktar och ger omedelbar och långvarig symtomlindring är av stor vikt.

Lindrar besvär av torra ögon i samband med klimakteriet 

Under klimakteriet minskar nivåerna av hormonet östrogen. Slemhinneproblem med skörhet, torrhet och klåda i underlivet kan uppstå och även besvär från ögonen är vanligt. Det är inte alltid lätt att förstå vad man har drabbats av: symtomen kan vara ögontrötthet, sveda, torrhet, rinniga ögon och suddig syn. Om symtomen för de torra ögonen inte behandlas så kan besvären bli kroniska. 

I studien undersökte man effekten av Thealoz Duo ögondroppar med trehalos och hyaluronsyra vid torra ögon i samband med klimakteriet.2 Studien utvärderade effekten av tre månaders daglig användning av Thealoz Duo hos kvinnor i åldern 42–54 år jämfört med de över 55 år. Resultaten visade att symtomen förbättrades signifikant i båda åldersgrupperna. Livskvaliteten blev förbättrad och vanliga symtom av torra ögon minskade, så som ljuskänslighet, suddig syn, torrhet, känslan av grus i ögonen och brännande känsla. Även små sår på hornhinnan minskade. Dessutom tog det längre tid innan tårfilmen sprack upp.2  

Thealoz Duo – skyddar, återfuktar och smörjer 

Thealoz Duo ögondroppar ger både direkt och långvarig symtomlindring och hjälper ögats tårfilm att komma i balans. Ögondropparna innehåller en kombination av cellskyddande trehalos och återfuktande hyaluronsyra. Dessutom är de helt fria från fosfater och konserveringsmedel. Thealoz Duo hjälper dina torra ögon i samband med förklimakteriet, under klimakteriet och även efter klimakteriet.

Kännetecken på torra ögon 

Symtom av torra ögon är varierande i sin karaktär och kännetecknas av obehag i ögat med eller utan synstörningar. Några vanliga symtom är: 

  • Sveda 
  • Rinnande ögon 
  • Gruskänsla 
  • Ljuskänslighet 
  • Röda ögon 
  • Oskarp syn 
  • Svårt att öppna ögonen på morgonen.


Referenser:
1) https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/ogonbesvar/torra-ogon/
2) ”Efficacy of artificial tears containing trehalose and hyaluronic acid for dry eye disease in women aged 42–54 versus ≥ 55 years”, Contact Lens and Anterior Eye (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.clae.2023.101845

Next article