Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Drömmen om barn lever tack vare metod som reglerar överaktivt immunförsvar
Sponsrad

Att vara ofrivilligt barnlös eller råka ut för upprepade missfall tär ofta på relationen och har självklart stor påverkan såväl psykisk som fysiskt. Ett överaktivt immunförsvar är en vanlig men i många fall relativt okänd orsak till utebliven graviditet eller missfall. En skonsam behandling som reglerar det överaktiva immunförsvaret är för många par nyckeln till att förverkliga drömmen om att bilda familj.

Ofrivillig barnlöshet är vanligt och för många kvinnor som länge försökt bli gravida kan längtan efter barn efter ett tag dominera tillvaron. Forskning visar att 15 till 20 procent av alla graviditeter leder till missfall, vilket i många fall kan vara en traumatisk upplevelse. Många kvinnor som drabbas av missfall upplever att de inte får tillräckligt mycket stöd och förståelse från sjukvården.

Utvärderar mannen och kvinnans fertila status

Marie Antonsson är barnmorska och arbetade i 25 års tid på bland annat fertilitetskliniker innan hon för nio år sedan startade den privata fertilitetskliniken FertilitetPlus, som hjälper par som upplevt återkommande missfall eller oförklarlig infertilitet. FertilitetPlus utvärderar både kvinnan och mannens fertila status men fokuserar främst på kvinnan och dess immunförsvar för att skapa en skräddarsydd behandling för varje enskild individ.

Marie Antonsson
Barnmorska & grundare FertilitetPlus

–Ett riktmärke för ofrivilligt barnlösa är att söka hjälp efter 1,5 år. Om kvinnan är över 40 år eller har en autoimmun sjukdom så är det en bra idé att söka hjälp tidigare. Utredningarna består främst av blodprov där bland annat kvinnans äggreserv och sköldkörtelvärde utreds. Mannen får lämna ett spermaprov, säger Marie Antonsson.

Vid missfall och utebliven graviditet och där misstanke om kvinnans immunförsvar föreligger tas även immunprover och koagulationsprover.

Naturlig behandling gör kroppen mer mottaglig för graviditet

Ett överaktivt immunförsvar gör i vissa fall att kroppen stöter bort ett befruktat ägg, vilket då kan resultera i missfall. För andra kvinnor innebär ett överaktivt immunförsvar att de har svårt att bli gravida.

–Vi har en skonsam droppbehandling för dem som har svårt att bli gravida eller för dem som upplever upprepade missfall. I vissa fall kompletteras denna behandling med annan läkemedelsbehandling. Syftet är att reglera ett överaktivt immunförsvar och göra kvinnans kropp mer mottaglig för en graviditet, säger Marie Antonsson.

Det ger många barnlösa nytt hopp

Behandlingen kan ges parallellt med att
ett par försöker bli gravida på egen hand eller med hjälp av IVF. Därefter ges behandlingen med jämna intervall under hela graviditeten för att förebygga missfall.

–Många känner sig ensamma under en fertilitetsprocess men hos oss vill vi att alla ska känna sig välkomna. Vi hjälper till att guida patienterna och ser till så att de alltid har någon som de kan vända sig till. Många som söker sig till oss har nästintill gett upp hoppet om att bilda familj efter att ha genomfört flertalet misslyckade IVF-försök eller genomgått upprepade missfall. Det känns bra att vi i många fall kan hjälpa dessa par att bli föräldrar med en skonsam och naturlig behandling, säger Marie Antonsson.

Fertilitetplus finns i Stockholm med filial i Göteborg. Ingen remiss krävs. 

Next article