Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Välj att sluta linjen – ett första steg mot ett liv fritt från våld
Sponsrad

Våld i nära relationer associeras ofta med fysiskt våld, men det finns många olika typer av våld som involverar hot och kränkningar i olika former. Det kan exempelvis röra sig om digitalt, ekonomiskt psykiskt och materiellt våld. Via Välj att sluta linjen kan våldsutövare få stöd och hjälp att bryta sitt destruktiva beteende.

Ulf Calvert
Leg. psykolog på Manscentrum & Ansvarig för Välj att sluta linjen

Våld i nära relationer behöver inte vara förknippat med missbruk och psykisk ohälsa, det kan även röra sig om problematik som berör svartsjuka, kontrollbeteende och mer subtila hot, säger Ulf Calvert leg psykolog på Manscentrum och ansvarig för ”Välj att sluta” linjen.

Välj att sluta linjen är en telefonlinje för personer som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Ett samtal till Välj att sluta linjen utgör ofta ett första steg i en förändringsprocess, ett steg på vägen mot att bryta den onda cirkel som ett våldsamt beteende ofta är. Här arbetar psykologer och socionomer med gedigen erfarenhet av att möta våldsutövare.

Bryter våldsamt beteende

–Vi betraktar oss själva lite som sjukvårdsupplysningen när det gäller våld i nära relationer. Vi slussar vidare individer till rätt stöd och självklart är alla som kontaktar oss helt anonyma, säger Ulf Calvert.

Många våldsutövare skäms och vet inte hur de ska bryta sitt beteende.

–Svartsjukan är ofta ständigt närvarande och har följt dessa personer genom flera tidigare relationer. Vi arbetar bland annat med deras värderingar, känsloreglering, anknytning till andra människor och att hitta alternativ till att vara våldsam i relationer, säger Ulf Calvert.

Next article