Skip to main content
Hem » nyheter » Följ och påverka din hälsa med regelbundna hälsokontroller
Sponsrad

Intresset för förebyggande hälsa har ökat enormt på senare år. Allt fler kvinnor väljer därför att investera i regelbundna hälsokontroller som hjälper dem att proaktivt följa, förstå och påverka sin hälsa. Att förstå hur dina levnadsvanor över tid påverkar din hälsa är helt centralt för att kunna ta ansvar och agera för en förbättrad hälsostatus.

Henrik Forsberg
VD, Werlabs

De senaste åren har vi sett en tydligt ökad vilja att regelbundet kontrollera och genomföra förebyggande insatser som kan förbättra individens hälsostatus, säger Henrik Forsberg, vd på Werlabs, vars mål är att förbättra folkhälsan i Sverige. Genom att sträva efter en folkhälsa med fokus på att förebygga i tid snarare än att behandla sjukdom, så kan sjukvården avlastas.

Motiverar till livsstilsförändringar

Många av våra folksjukdomar; exempelvis hjärt- och kärlsjukdom eller typ 2-diabetes, kan förebyggas genom förändringar i levnadsvanor. I samarbete med aktörer i den svenska sjuk- och hälsovården erbjuder Werlabs lättillgängliga hälsokontroller på över 200 provtagningsställen runtom i landet. Många kvinnor har låga blodvärden, uttömda järndepåer, hormonrubbningar och problem med sköldkörteln. En hälsokontroll kan hjälpa kvinnor att få vetskap om dessa hälsotillstånd, som exempelvis kan orsaka trötthet, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. Exempel på två större hälsokontroller som ger bra insikter om kvinnors hälsa är Hälsokontroll Kvinna och Sköldkörtelprov XL Plus.

–Vi erbjuder alla vuxna individer att i förebyggande syfte genomföra Werlabs årliga hälsokontroll som inkluderar blodprov, blodtrycksmätning och hälsoenkäter som kartlägger individens levnadsvanor, beroende på om du genomför hälsoundersökningen privat eller via din arbetsgivare. Hälsokontrollen genomförs och analyseras av läkare som även sammanfattar individens hälsostatus och ger individuella kommentarer och råd, säger Henrik Forsberg.

Kan bromsa sjukdomsutveckling

Många som genomgår regelbundna hälsokontroller upplever att deras motivation att förändra sina levnadsvanor stärks.

–Individer som på ett tidigt stadium får vetskap om att de håller på att utveckla en kronisk sjukdom som exempelvis diabetes kan ofta bromsa sjukdomsutvecklingen med förändrade levnadsvanor. Det är en enorm vinst, både för individen och för samhället. Werlabs hälsokontroller fyller därför en viktig kompletterande funktion till den traditionella sjukvården, säger Henrik Forsberg.

Next article