Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Kvinnors hälsa: Mer uppmärksamhet och forskning behövs
Kvinnors Hälsa

Kvinnors hälsa: Mer uppmärksamhet och forskning behövs

Kvinnohälsa är ett vitt begrepp som berör alltifrån normalfysiologiska förlopp som till exempel menscykeln, graviditet och klimakterium till sjukdomar och behandlingar där könshormoner spelar en stor roll.

Angelica Lindén Hirschberg
Gynekolog & professor, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Många hävdar att kvinnohälsa är ett oprioriterat område för forskning och innovation. Kan det delvis bero på att gränsen för det normalfysiologiska och onormala ibland kan vara svårdefinierad? Ska vi verkligen behandla premenstruella besvär och klimakteriesymtom? För vissa kan det vara kontroversiellt. Faktum är dock att många kvinnor lider svårt av sådana symtom med en påtaglig negativ inverkan på både livskvalitet och arbetsförmåga. Basal kunskap saknas inom flera områden av kvinnohälsa. Här nedan ges exempel på tillstånd som behöver uppmärksammas och där mer forskning kan bidra till förbättrad hälsa hos kvinnor.

Cirka 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder har någon form av återkommande fysiska eller mentala symtom i samband med menstruationscykeln som oftast är milda men 3-5% har uttalade premenstruella symtom som nedstämdhet, oro och irritabilitet med påtagliga konsekvenser för det dagliga arbetet, sociala aktiviteter och relationer. Flera sjukdomar kan också förvärras i relation till menscykeln som migrän, astma och autoimmuna sjukdomar.

Oönskad barnlöshet är idag ett växande problem som kan ha många orsaker där bland annat ålder, miljö- och livsstilsrelaterade faktorer kan spela roll för hormonell balans och fertilitet hos båda könen. Ofrivillig barnlöshet kan i många fall avhjälpas med assisterad befruktning men det är inte alla som kan erbjudas sådan behandling och inte heller alla lyckas. Det är väl känt vilken psykologisk belastning det innebär för båda i en parrelation eller som ensamstående att drabbas av ofrivillig barnlöshet.

Klimakteriet är en naturlig biologisk händelse och benämner tiden före och efter den sista menstruationen (menopaus). Under denna period minskar successivt östrogenproduktionen från äggstockarna, vilket kan leda till olika symtom. Cirka 75% av alla kvinnor drabbas av värmevallningar, svettningar och sömnproblem och en tredjedel av alla kvinnor i klimakterieåldern har så svåra besvär att de önskar någon form av behandling. Det finns många myter och missledande uppfattningar om klimakteriet och hormonbehandling samt bristande kunskap inom vården som gör att kvinnor inte får den hjälp som de borde har rätt till.

Next article