Skip to main content
Hem » Ögonhälsa » Kortare väg till nya behandlingar – målet med S:t Eriks nya forskningsmiljö
Sponsrad

I forskningslokalerna i nya S:t Eriks Ögonsjukhus är det full aktivitet för forskarna vid S:t Erik/Karolinska Institutet. Miljön har utformats för att ge de bästa förutsättningarna för att på ett snabbare och effektivare sätt kunna omsätta forskningsresultat från grundforskning till den kliniska verkligheten för patienterna.

September år 2022 har det gått två år sedan nya S:t Eriks Ögonsjukhus öppnade i Hagastaden, Solna. Byggnaden ligger i nära anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI). Förutom lokaler för ögonsjukvård hyr S:t Erik även en yta om cirka 1 500 kvadratmeter ämnad för forskning, innovation och utveckling. Här finns också S:t Eriks vävnadsinrättning och histopatologiska laboratorium.

Ögonforskningen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet/institutionen för klinisk neurovetenskap, men även med industrin. Framför allt är det experimentell, preklinisk och klinisk forskning inom bland annat näthinnesjukdomar, glaukom och ögoncancer som utförs här.

– Eftersom S:t Erik är en universitets-sjukvårdsenhet, med ansvar för att integrera sjukvård, forskning och utbildning i samverkan med KI, är det otroligt viktigt att vi har en flexibel och modern forskningsmiljö för att ta forskningsresultat från labbänk till patient på snabbast och mest effektiva sätt, säger Stefan Seregard, FoUU-ansvarig på S:t Eriks Ögonsjukhus och professor vid Karolinska Institutet.

Ett urval av forskningsprojekt

Glaukom (förr kallat grön starr)

Intensiv och lovande forskning pågår med målet att utveckla nya metoder för att förhindra att synnerven skadas vid glaukom med hjälp av bland annat vitamin B3 och genterapi.

Åldersförändringar i näthinnan

En av forskargrupperna är inriktad på näthinnans sjukdomar, bland annat för att identifiera och förbättra behandlingar av retinala degenerationer, retinala venocklusioner och diabetesretinopati. Huvudfokus för forskningen är åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), som är en av de vanligaste synhotande sjukdomarna.

Ögononkologi

Gruppen som forskar inom ögononkologi är bland annat inriktad på att förbättra överlevnaden i ögonmelanom. Andra exempel på viktig forskning handlar om att identifiera grupper som löper hög risk att utveckla retinoblastom – den vanligaste ögontumören hos barn.

Ögonrörelser och syn

Gruppen som forskar om ögonrörelser och syn arbetar framför allt inom följande områden:

  • barnögonvård
  • hjärnsynskador
  • läsögonrörelser och läs- och skrivsvårigheter.

Om Bayer

Bayer är ett life science-företag med över 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Vi utvecklar nya innovativa läkemedel, särskilt inom kvinnohälsa, kardiologi och specialläkemedel inom bland annat onkologi, radiologi och ögonsjukdomar.

Next article