Skip to main content
Hem » Ögonhälsa » Synlinjen står på de synskadades sida
Sponsrad

Personer med synnedsättning, anhöriga och allmänheten har i Synlinjen en lättillgänglig kanal för frågeställningar som på något sätt berör synskador. Där ges tips, konkreta råd och stöd.

Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresse-organisation för synskadade i Sverige. Synlinjen är öppen flera dagar i veckan och bemannas av personer som själva har en synnedsättning.

– För de flesta är att förlora synen något som är väldigt jobbigt. Man har många frågor och det är inte lätt att få svar på allt om man inte känner någon synskadad. Därför har SRF startat Synlinjen, säger Niklas Mattsson, ordförande på SRF.

Niklas Mattsson

Ordförande, SRF

Foto: Svanthe Harström

Når ut brett via Synlinjen

En av de vanligaste typen av frågor som Synlinjen tar emot berör synskadades rätt till olika typer av hjälpmedel. Synlinjen kan även hantera medlemmars juridiska frågor kopplat till synskador, via förbundets egen jurist. De som svarar på Synlinjen har tystnadsplikt och självklart får den som ringer in vara anonym.

– Du kan få tips om vilka hjälpmedel som är bra och även kring hur du hanterar din vardag. Detta är ett sätt för SRF att bidra till en nödvändig rehabilitering. Utöver synskadade och anhöriga förekommer det även att exempelvis elever som gör skolarbeten om synskador kontaktar oss. Andra gånger kontaktar kommuner eller skolor oss för att få rådgivning. Det känns bra att vi når ut så brett via Synlinjen, säger Pontus Norshammar, medlemsombud på SRF.

Pontus Norshammar

Medlemsombud, SRF

Foto: Synskadades riksförbund

Synskadades röst i samhället

En viktig del av SRF:s uppdrag är att driva intressepolitisk verksamhet, fungera som medlemmarnas röst i samhället och  verka för synskadades rättigheter. Inför valet i höst driver förbundet bland annat frågan om rätten till färdtjänst för blinda och gravt synskadade. Det är viktigt, inte minst för att kunna behålla sociala kontakter. Ytterligare en prioriterad fråga är rätten till trygghet för äldre med synnedsättning. Det handlar exempelvis om att kunna veta vem från hemtjänsten som finns i det egna hemmet. Rätt till stöd för synskadade som använder digital teknik och fullgoda alternativ för dem som saknar den möjligheten är ytterligare en fråga på agendan.

– En av våra hjärtefrågor är rätten till ledsagning. För att vardagen ska fungera och för och värna synskadades rätt till ett självständigt och aktivt liv, säger Pontus Norshammar.

Next article