Skip to main content
Hem » Ögonhälsa » Ögonhälsa ur ett helhetsperspektiv
Sponsrad

Ögonhälsa och kvalificerad ögonhälsovård har blivit allt viktigare i takt med att vi blir äldre men också lever mer inomhus och framför skärmar. Sök tidigt vid besvär, och sök hjälp hos en kvalificerad optiker.  

Vi bor i städer med minimalt med utomhusvistelse, och istället spenderar vi allt mer tid framför skärmar. Lägg därtill att vi också blir allt äldre, vilket medför att de allra flesta av oss obönhörligen kommer att få åldersrelaterade synförändringar någon gång under vår livstid. Det har redan gett effekt; allt fler söker för problem med synfel, torra ögon eller sjukdomar som gråstarr.  

Optikern – inte vårdcentralen 

Vad många kanske inte vet är att det inte främst är vårdcentralen man bör söka sig till vid problem med ögonen, utan en optiker. En leg. optiker kan inte bara hjälpa dig med nya glasögon eller kontaktlinser vid synproblem utan också tidigt upptäcka ögonsjukdomar.   

– Som optiker är min uppgift att se till din ögonhälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Söker du dig till primärvården finns risken tvärtom att du inte får den hjälp du behöver, säger Susanna Eriksson, leg. optiker Msc i klinisk optometri på Se och Synas i Eskilstuna.  

Susanna Eriksson

Optiker Se och Synas i Eskilstuna

Foto: Privat

Se och Synas i Eskilstuna är en av över hundra medlemmar av Synologen, en frivilligorganisation för optiker som verkar med fokus på just ögonhälsa.  

Snabb och smärtfri undersökning 

Inom primärvården varierar kunskapen om ögonhälsa stort. För en allmänläkare är den enda obligatoriska utbildningen en ögonkurs på två och en halv till fyra veckor, utan praktisk tjänstgöring. För en optiker är fokus ögonhälsa under tre års heltidsstudier med möjlighet till vidareutbildning. Optikeryrket är dessutom ett av 22 legitimationsyrken inom den svenska hälsa- och sjukvården, vilket innebär att man lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.  

– Ju tidigare du kommer med dina besvär, desto bättre. En kvalificerad optiker kan genom en snabb och smärtfri ögonhälsoundersökning hjälpa dig mäta både ögontryck, synfält, undersöka ögonbotten och remitterra till ögonläkare eller specialist. Då finns goda chanser att bromsa sjukdomsförloppet och därmed förhindra att ditt liv påverkas alltför mycket av problem med synen, säger Susanna Eriksson.  

Närsynthet  allt vanligare 

Ett vanligt synfel idag är närsynthet som ökar bland barn och ungdomar. Närsynthet, även kallad myopi, gör att man ser suddigt på långt håll medan objekt på nära håll är tydliga. Få barn föds närsynta utan närsynthet debuterar oftast i 10–12 års åldern eller tidiga tonåren. Men det är ofta som de visar tecken på närsynthet vid sex-sju års ålder eller senare.  

– Vi ser att allt fler barn utvecklar närsynthet vilket troligtvis, men inte helt belagt, beror på att vi spenderar allt mer tid inomhus framför skärmar. Det är viktigt att ha med sig som förälder att vår livsstil i hög grad påverkar även vår ögonhälsa.  

Närsynthet innebär förutom en risk att inlärning och koncentration hos barn påverkas, även en ökad risk för att bli drabbad av vissa ögonsjukdomar i vuxen ålder. Därför strävar man idag efter att bromsa närsynthetsutvecklingen hos barn och ungdomar. Det finns speciella glasögonglas och olika sorters kontaktlinser som i studier visat sig kunna bromsa närsynthetsutvecklingen med mer än 50%. 

– Ett exempel är så kallade nattlinser. Orto-K är hårda linser som man sover med och sedan behöver man inte använda linser på dagen. Sedan finns andra alternativ som istället används dagtid, berättar Susanna Eriksson. 

Det är dock inte bara linser som hjälper. Utomhusvistelse i dagsljus och begränsad skärmtid begränsar också utvecklingen av närsynthet.  

– Förutom att se till att de får med sig bra vanor rekommenderar jag också regelbundna synundersökningar för att så tidigt som möjligt fånga upp eventuell närsynthet. Då är det möjligt att också bromsa utvecklingen. 

Om Synologen

Synologen är en frivilligorganisation för fristående optiker med över hundra medlemmar över hela landet. Synologens medlemmar bedriver optikerverksamhet med fokus på ögonhälsa, genom högutbildad personal och avancerad utrustning. Samtliga anslutna optiker jobbar under sitt eget varumärke och erbjuder individanpassade undersökningar och synlösningar.

Next article