Skip to main content
Hem » Ögonhälsa » Unga med synnedsättning har rätt till ett självständigt och värdigt liv
Sponsrad

För unga personer med synnedsättning är tillgång till ledsagning och färdtjänst ofta helt avgörande för en aktiv och självständig vardag. Riksorganisationen Unga med Synnedsättning är en intressepolitisk organisation för ungdomar i åldern 10 till 30 år. 2022 fokuserar de på den avgörande frågan om rätten till ett aktivt liv.  Visionen är att personer med synnedsättning ska ges samma möjlighet att leva och verka i samhället på samma villkor som alla andra.

Frida Karlander

Ordförande, Unga med Synnedsättning

Foto: Åsa Nilsson

Temat för vårt opinions-bildande arbete under valrörelsen 2022 är fri rörlighet. På senare år har vi dessvärre sett en negativ utveckling. Många med synnedsättning har fått avslag på sin ansökan om färdtjänst eller ledsagning. Det har blivit sämre och därför behöver de rättigheter vi kämpat för så länge i dagsläget försvaras ännu mer, säger Frida Karlander, ordförande i Unga med Synnedsättning.

Organisationen lyfter sina frågor gentemot beslutsfattare och allmänheten. Målet är att få dem att placera frågor kring rätten till ett aktivt liv för personer med synnedsättning högre upp på agendan.

Fundament för en aktiv tillvaro

Unga med synnedsättning ska exempelvis inte behöva tacka nej till ett jobb eller en utbildningsplats för att de inte erbjuds tillgång till det stöd som krävs för en fri och självständig vardag. Även om tekniken har utvecklats enormt mycket på senare år i form av exempelvis appar som underlättar navigationen för personer med synnedsättning utgör färdtjänst och ledsagning fortfarande fundament för en aktiv tillvaro.

–Färdtjänst och ledsagning gör att personer med synnedsättning kan delta i samhället på samma villkor som alla andra. Det innebär exempelvis att vi kan ta en långpromenad, gå och träna eller gå på fest utan att vara beroende av våra anhörigas goda vilja. Tillgång till ledsagning och färdtjänst gör också att vi vågar söka jobb eller gå en utbildning. Vi arbetar bland annat för att beslutet om rätt till ledsagning och färdtjänst ska kunna följa med individen även om de flyttar från en kommun till en annan. I dagsläget tvingas den som flyttar till en ny kommun göra om ansökan på nytt. Vi kämpar för våra rätt att ha samma möjligheter som alla andra i samhället, säger Frida Karlander.

Next article