Skip to main content
Hem » Ögonhälsa » Framtidens ögonsjukvård är behovsanpassad
Sponsrad

Med behovsanpassad ögonsjukvård blir vården både mer resurseffektiv och ger högre vårdkvalitet. Ett närmare samarbete med patienten och utbildning av läkare i primärvården är en viktig del i den utvecklingen.

De vanligaste folksjukdomarna inom ögonhälsa i Sverige är grå starr, grön starr och åldersförändringar i gula fläcken. Forskningen går framåt och idag går det att behandla fler av dessa sjukdomar. Med en ökande och allt äldre befolkning ställer det krav på ögonsjukvården att kunna behandla fler patienter. 

För att kunna möta framtidens behov inom ögonsjukvård behöver man använda resurserna på ett smartare sätt. Det vet S:t Eriks Ögonsjukhus som har lång erfarenhet av akut- och specialistvård.

– För att jobba smartare behöver vi framförallt få ett närmare samarbete med patienten, säger Sten Kjellström, verkställande direktör för S:t Eriks Ögonsjukhus. Vi behöver även se till att läkare i primärvården får utbildning kontinuerligt. Genom att skapa större trygghet för både patienten och primärvården kan vi i större utsträckning lägga resurserna där vi bäst behöver.

Sten Kjellström

VD, S:t Eriks Ögonsjukhus

Foto: Danish Saroe

Behovsanpassad vård

Efter ett ingrepp eller en operation idag kommer patienten oftast på återbesök efter en på förhand bestämd tid. I många fall skulle patienten utifrån behov själv kunna initiera kontakten för återbesök. Det skulle både minska antalet onödiga återbesök och frigöra tid för vårdpersonalen.

– Med behovsanpassad vård kan vi hjälpa fler patienter, säger Sten Kjellström. Många förstabesök kan även ske hos primärvården istället för att patienten söker sig direkt till oss.

– Trots den höga belastningen vi har på ögonsjukvården här i Stockholm är väntetiden ofta kortare än i övriga landet. Därför söker sig även många från andra delar av Sverige till oss. För att få en bättre fördelning behöver vi få fler specialister ute i landet.  

Forskning och utbildning

Utöver akut och specialiserad ögonsjukvård bedriver S:t Eriks Ögonsjukhus även forskning och utbildning.  

– Vi ligger långt fram inom forskning gällande de stora folksjukdomarna, säger Sten Kjellström. Vi har även kommit långt inom sjukdomar som drabbar en mindre del av befolkningen. Vårt mål är att skapa ett Eye centre of excellence. Ett centrum för omfattande kunskaps- och resursutbyte inom vård, forskning och utbildning. Det är även viktigt att vi har ett nära samarbete med läkemedelsindustrin.

– Genom fortsatt forskning, behovsanpassad vård och fler specialister runt om i landet kommer vi kunna möta framtidens behov av ögonsjukvård.

Next article