Skip to main content
Hem » Ögonhälsa » Synliggör synen!
Ögonhälsa

Synliggör synen!

synen
synen
Foto: Shutterstock

En miljard människor beräknas vara blinda eller ha en synnedsättning som går att förhindra eller till och med bota1. Att brist på glasögon är den vanligaste orsaken till synnedsättning i världen är ofattbart för oss som har tillgång till optiker. Att grå starr, som innebär att ögats lins blir grumlig, är den vanligaste orsaken till blindhet1 visar på stora globala skillnader i tillgänglig ögonsjukvård.

Eva Olofsson

Ordförande Sveriges Ögonläkarförening

Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

Goda förutsättningar för vård i Sverige

Sverige har i jämförelse med andra höginkomstländer en god tillgänglighet och korta väntetider till gråstarroperation2. På 80-talet introducerades den moderna kirurgiska tekniken vid grå starr och sedan dess har antalet operationer ökat stadigt. Årligen görs nu mer än 130 000 gråstarrsoperationer3, vilket innebär att detta är den vanligaste operationen i landet.

Till skillnad från grå starr är de flesta ögonsjukdomar inte möjliga att bota idag, de går enbart att bromsa. Våt åldersförändring i gula fläcken, diabetes och glaukom (grön starr) kräver regelbundna ögonkontroller och behandlingar för att upptäcka och förhindra försämring. Nya metoder för att förebygga och begränsa synskadan vid dessa ögonsjukdomar i kombination med en åldrande befolkning ger ett ökat behov av ögonsjukvård. Dessutom tilltar diabetes till följ av en förbättrad levnadsstandard vilket ökar behovet av ögonsjukvård ytterligare1.

Resurser behövs för behandling och forskning

Åldersförändring i gula fläcken är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 50 år i västvärlden. Sjukdomen finns i två varianter, en torr och en våt, varav den senare är den allvarligare formen och leder obehandlad ofta till grav synnedsättning. Det senaste decenniets revolutionerande utveckling av behandling vid våt åldersförändring har klart minskat risken för synhandikapp4. För att bromsa sjukdomen behöver patienterna upprepade behandlingar under många år vilket innebär att antalet vårdbesök ökar stadigt.

Hur ser framtiden ut?

Vetenskapen om ögonsjukdomar växer. Medicinska och tekniska framsteg leder till nya läkemedel och kirurgiska metoder. Ett exempel är utvecklingen av genterapi som visar stor potential för användning inom ögonsjukvården. Artificiell intelligens kommer också troligen inom en snar framtid tillämpas inom diagnostiken med förbättrad träffsäkerhet att upptäcka tidiga tecken på ögonsjukdom. Det finns många spännande utvecklingsområden inom oftalmologin och forskningen är nyckeln till framtida behandlingar.

En åldrande befolkning och fler behandlingsalternativ ger ett ökat behov av ögonhälsovård. Forskning och vård kostar, men bevarad syn ger en ovärderlig vinst i form minskat hjälpbehov, fortsatt självständighet och ökad livskvalitet.

Fotnoter

  1. WHO World Report on Vision 2019.
  2. OECD Health Statistics 2021.
  3. Svensk Kataraktkirurgi, årsrapport 2020 baserad på data från Nationella Kataraktregistret.
  4. Årsrapport 2020, Svenska Makularegistret.
Next article