Skip to main content
Hem » Ögonhälsa » Synen för framtiden
Ögonhälsa

Synen för framtiden

ögon
ögon
Foto: Shutterstock

Syn- och ögonforskning som leder till nya behandlingsmetoder för ögonsjukdomar är viktigt och bidrar till ett ökat välbefinnande för världens befolkning.

Av världens befolkning på snart 8 miljarder har drygt 2 miljarder ett synproblem och minst en miljard av dessa skulle kunna ha bra syn om det fanns tillräckliga resurser för förebyggande och behandling. Vanligaste orsakerna till synnedsättning i världen idag är brist på glasögon samt katarakt (grå starr), en grumling av ögats lins. Genom ett generellt folkhälsoarbete blir världens befolkning äldre och detta kommer att leda till att flera ögonsjukdomar som oftast drabbar äldre kommer att öka över tid.

Framsteg inom forskningen kan leda till bot mot av många ögonsjukdomar

Trots stora framsteg inom syn- och ögonforskning är fortfarande 100 miljoner människor i världen blinda av katarakt och de flesta av dessa får tyvärr inte uppleva en förbättrad syn på grund av brist på resurser. För 100 år sedan när impressionisten Claude Monet blev opererad för katarakt genomfördes den i eternarkos med ett stort snitt i ögat för att ta bort den grumliga linsen. Han låg till sängs på rygg med förband för bägge ögonen i två veckor och fick bara äta flytande föda. Efteråt fick han starka glasögon som gav en skarp syn centralt men litet perifert seende. Idag görs operationen på 20 minuter med bedövning i form av ögondroppar, minimalt snitt i ögat och en inopererad plastlins. Patienten går hem direkt efteråt med bra syn och förhoppningsvis oberoende av glasögon speciellt för avståndsseende. Detta är ett exempel på syn- och ögonforskningens framsteg.

janygge

Jan Ygge

Professor Emeritus, Karolinska Institutet

Foto: Stefan Zimmerman, Karolinska Institutet

Barns ögon är speciella

Synen måste tränas som barn för att bli bra som vuxen. Medicinska framsteg har även gjort så att för mycket tidigt födda barn överlever. Dessa barns hjärnor är extremt känsliga och speciellt den del som tolkar synintrycken. Den så kallade hjärnsynskada som kan uppkomma är den vanligaste orsaken till synhandikapp hos barn i Sverige idag. Den innebär att ögonen är normala men synhjärnan inte har utvecklats normalt. Dessa barn kan få ett handikapp i form av att till exempel ha svårt att känna igen ansikten och att hitta, svårt att se rörliga föremål som närmar sig, svårt att lära sig läsa. Det finns idag ingen behandling för hjärnsynskada men information till föräldrar och skola kan ge mycket stöd till barnet.

Synen är vårt viktigaste sinne och spelar stor roll för livskvalitet för såväl barn som vuxna.

Jan Ygge

Även om den medicinska forskningen har gjort fantastiska framsteg och gjort det möjligt för många människor att bibehålla en god syn upp i åren finns det enormt mycket kvar att göra inom synforskningen och kanske speciellt för de mycket för tidigt födda barnen som har ett helt liv framför sig.

Next article