Skip to main content
Hem » nyheter » I oroliga tider måste vi stärka barns framtidstro
Barnhälsa

I oroliga tider måste vi stärka barns framtidstro

De senaste åren har många av de kriser som påverkar barn förvärrats. Ökat våld i kriminella nätverk, allt fler familjer som har svårt att få pengarna att räcka och krig i vår närhet. I den nationella stödlinjen för barn ökar samtalen om psykisk ohälsa. I kristider måste vi som samhälle både kunna säkerställa att barn får stöd och ge dem framtidstro.  

I kriser drabbas barn ofta värst. De senaste årens utveckling med ökat våld i kriminella nätverk, krig i vår närhet, klimatkris och en ekonomi som gör det svårare för familjer att få pengarna att räcka, har påverkat många barn. Samtalen till Bris fortsätter att öka och under 2023 hade Bris över 51 000 stödjande samtal med barn. Den vanligaste orsaken till att barn kontaktade Bris har länge varit psykisk ohälsa och allvarlighetsgraden i samtalen har ökat.

Skillnad i hur barn beskriver sitt psykiska mående

I samtalen med Bris berättar barn om ångest och nedstämdhet, men även om självskadebeteende och om tankar på självmord. Bris har sedan flera år tillbaka märkt skillnad i hur barn beskriver sitt psykiska mående, att de använder ord och begrepp som både beskriver hur de mår och vad de gör. Bland annat har vi kunnat se att barn till viss del diagnostiserar sig själva. Barn beskriver även hur de vill ha stöd och vård, men att detta ofta brister. Under det senaste året har vi även sett en tendens att allt fler barn har svårt att hitta en mening i tillvaron och känna framtidstro.  

Bris har länge lyft att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem och det måste ske förändringar på flera olika områden för att komma åt problemet. Samhället måste struktureras på ett sätt som främjar god psykisk hälsa, där varje barn med behov har tillgång till stöd och hjälp, och rätt till goda livsförutsättningar. De barn som lider av psykisk ohälsa måste få tillgång till vård och göras delaktiga i sina egna vårdprocesser. Dessutom måste hälso- och sjukvården ges resurser och förutsättningar för att arbeta förebyggande. Vården måste bli god och likvärdig över hela landet. Tillgång till vård och stöd är en av de utmaningar vi står inför – att stärka barns framtidstro är en annan.

Magnus Jägerskog
Generalsektreterare, BRIS

Vuxnas uppgivenhet når barnen

Vi som samhälle och vuxna i barns närhet måste inse att de kriser som i så stor utsträckning påverkar barn behöver hanteras. Känslan av att vuxna har gett upp när det gäller klimatfrågan eller att så många delar av samhällsutvecklingen går åt fel håll kan för många förstärka en redan negativ syn på framtiden. Vi kommer inte kunna komma åt den psykiska ohälsan om vi inte också visar att vi arbetar för en bättre framtid för varje enskilt barn.

Next article