• lungor.
    Luft och lungor
    Folksjukdomen KOL – forskare letar svar i våra gener och livsmiljöer
    Drygt en halv miljon människor i Sverige lever idag med sjukdomen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Nu letar forskare efter friskhetsfaktorer i våra gener och livsmiljöer. Gener och livsmiljö KOL innebär en inflammation i luftrören med trånga luftvägar, vilket ger slembildning, hosta och svårigheter att andas normalt. Majoriteten av de som drabbas är 45–50 år och … Fortsätter