Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Ett systerskap som stärker kvinnor
Heja Livet

Ett systerskap som stärker kvinnor

Foto: Mikael Lundblad

Med fokus på att bryta normer och förändra klimatet mellan kvinnor har de startat plattformen Heja Livet, där kvinnor tillsammans kan föra jämställdhetsfrågan framåt.

Visionen är att skapa en universell samlingsplats för kvinnofrågor.

– Vi saknade en plats där kvinnor och icke-binära kunde samlas för att utbyta erfarenheter och dela motgångar, förklarar Emely.

– En plats där man kunde bli inspirerad och peppad att prestera på ett positivt sätt, fyller Carro i.

– Det är inte en plats där man visar upp sig på samma sätt som i andra sociala mediekanaler. De kanalerna finns redan, och gör det jättebra i sitt segment. Vi vill försöka vara helt fria från jämförelse, utseendehets och viktproblematik, förklarar Emely.

”De flesta av oss har nog råkat ut för vassa armbågar”

Den digitala mötesplatsen är tänkt att fungera som en katalysator för social förändring samtidigt som den verkar som ”ett support-, rådgivnings- och möjlighetscentrum” som Emely beskriver det. De båda grundarna delar en gemensam strävan att värna om systerskap och för fyra år sedan grundade de forumet.

Viktigt att dela med sig av sina erfarenheter

På kommunikationsplattformen lyfts olika typer av frågor som har med livet och med jämställdhet att göra. Många frågor är jobbrelaterade och rör personlig utveckling. Det handlar ofta om kvinnofrågor som PMS, förlossningsskador eller entreprenörskap för att ge några exempel. I nätverket delar kvinnor med sig av sina erfarenheter, både bra och dåliga.

– Vi finns till för varandra för att både ge och få stöd och råd. Det fina är att alla blir sedda och hörda, fortsätter Carro.

Idag har kommunikationsplattformen en bit över 100 000 medlemmar och förmedlar sig bland annat genom Facebook, Instagram samt podcasts. Ett eget nyhetsbrev är även på gång samt en produktionsbyrå med samma namn som forumet.

Carro Levy och Emely Crona Stenberg från Heja Livet
Kvinnor är vackra och starka, speciellt tillsammans. Emely Crona Stenberg menar till och med på att kvinnor i gemenskap kan uträtta storverk – och det finns ingen anledning till att misstro hennes övertygelse. Foto: Mikael Lundblad

Tid för förändring

Hur pass bra är vi på systerskap kvinnor emellan i Sverige? Frågan måste ställas.

– De flesta av oss har nog råkat ut för vassa armbågar, det gäller kvinnor likväl som män i alla åldrar. Men jag tycker ändå att det känns som att klimatet är på väg att förändras till det bättre. Mycket tack vare stora inspiratörer och artister som går i bräschen för att kvinnor bör hålla ihop. Ta Beyoncé till exempel som verkligen basunerat ut att systerskapet är något vackert och fantastiskt.

”Upptäck vilket utbyte det ger att inte ständigt simma i samma damm.”

Emely och Carro är eniga om att vi måste börja hjälpa varandra mer. Lyft blicken, gå över gränser, bjud in personer man inte känner till sin privata sfär och upptäck vilket utbyte det ger att inte ständigt simma i samma damm. Vad kan kvinnor som håller ihop och arbetar för en gemensam sak uppnå?

– Storverk. Punkt, utbrister Emely.

Viktigt att lyfta jämställdhetsfrågor

Att prata om kvinnokraft och girl power utan att nämna #metoo är nästan omöjligt. Både Emely och Carro är eniga om att det haft stor betydelse för jämställdhetskampen eftersom man numera vågar prata om tidigare tabubelagda ämnen.

– Problematiken i sig är inte ny men den öppnar upp för diskussion vilket är viktigt, fortsätter Emely som liksom Carro ser ljust på framtiden.

En ljus framtid

– Det är tack vare plattformen. Varje dag ser vi ord och handlingar som inger hopp. Det finns ett driv och en vilja att förändra till det bättre. Jag tror även att den nya generationen som växer upp har en sund syn på jämställdhet. Man måste komma ihåg att det inte är någon strid mellan kvinnor och män utan att vi verkar för ett samhälle där alla är lika mycket värda. Vårt forum tar strid mot orättvisor som kan orsakas av såväl män som kvinnor.

– Om vi blir bättre på att prata med varandra, argumentera respektfullt och vara mer öppna tror jag att vi kommer komma ännu längre i jämställdhetsfrågan, avslutar Carro.

Next article