vinglas som skålar.
Beroende och missbruk
Samverkan, samverkan, samverkan – effektivast mot missbruk
I ett samhälle där barn och unga vuxna idag stöter på en allt mer liberal syn på droger är det viktigt med starka motpoler.