Beroende och missbruk
Det krävs mod att visa sig svag
– Våga be om hjälp. För mig har det varit förlösande att i grupp få prata om mina brister och tillkortakommande.