Hem » Beroende och missbruk » Dags att sätta ett slutdatum för tobaken
Beroende och missbruk

Dags att sätta ett slutdatum för tobaken

Tobaksbruk är en global epidemi och rökning är den ledande dödsorsaken i världen. Samtidigt börjar varje år tiotusentals ungdomar att röka.

Initiativet Tobacco Endgame vill sätta stopp för denna negativa utveckling. Enbart i Sverige dör 14 400 personer under ett år, det vill säga 40 personer per dag. 100 000 personer måste vårdas på grund av sjukdomar orsakade av rökning och 200 personer beräknas dö av passiv rökning.

– Tobak är den enskilt största orsaken till våra vanligaste folksjukdomar; hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer. Det kostar det svenska samhället 31 miljarder kronor per år i sjukskrivningar, sjukdagar samt produktionsbortfall, säger Lena Sjöberg, kanslichef på Yrkesföreningar mot Tobak.

Fasa ut tobaken

Tobacco Endgame har blivit ett samlande begrepp internationellt i arbetet mot ett slutdatum för utfasning av tobaksbruk. Initiativtagare till denna opinionsbildning i Sverige är Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak.

– Vi ser att det finns ett behov av att skifta perspektiv i det tobaksförebyggande arbetet, att det går att fasa ut tobak och eliminera tobaksindustrin. Vårt mål är att få igenom ett riksdagsbeslut att år 2025 ska tobaksrökning vara begränsad till mindre än fem procent av befolkningen. Användningen av andra tobaksprodukter kräver särskilda beslut.

Nödvändigt med en stödjande samhällsopinion

För att nå ett sådant mål krävs bland annat en kontinuerlig höjning av tobaksskatten, hälsovarningar i text och bild, exponeringsförbud på säljställen och utökade rökfria miljöer inom- och utomhus. Men framförallt är det nödvändigt med en stödjande samhällsopinion, uppdaterade politiker och en blocköverskridande politisk medvetenhet.

– Stötta våra politiker och andra beslutsfattare i deras arbete mot tobak, visa hur de ska stödja våra barn istället för tobaksindustrin. När politiker känner att opinionen är emot tobak kan de lättare fatta beslut som leder till utfasning.

Värna om våra unga

Snus och e-cigaretter med olika godissmaker har inte vuxna som målgrupp. Tobaksindustrin lurar in våra barn och ungdomar i ett tobaksbruk som ofta blir livslångt och med farliga konsekvenser.

– Det är inte individens fria val, ungdomar vet inte vad de väljer och vad det leder till. Tobaksindustrin säger sig vilja rädda liv med snus och andra nyare nikotinprodukter, men vi ser det som ännu ett sätt att tjäna pengar på individers ofta livslånga nikotinberoende.

Nästa artikel