Skip to main content
Hem » Beroende och missbruk » Experten om alkoholkonsumtionen bland kvinnor
Beroende och missbruk

Experten om alkoholkonsumtionen bland kvinnor

Hur ser alkoholkonsumtionen ut bland kvinnor och vart kan man söka hjälp? Tobias Sahlin, behandlingschef på Nämndemansgården svarar på tre snabba frågor kring alkholism:

Hur ser du på alkoholkonsumtionen bland kvinnor?

– Enligt statistiken är det ca 13% av kvinnor i Sverige som har ett riskbruk eller beroende av alkohol. Bland män är siffran 19%. Den statistiken ger möjligtvis en missvisande bild då kvinnors alkoholanvändande är mer dolt, sker mer i hemmet, samt att konsumtionen är mer konstant än hos män generellt sett. Till exempel är lådvinsproblemet mer rapporterat av kvinnor. Att hela tiden kunna fylla på och aldrig känna sig riktigt berusad men ständigt vara påverkad. Ett problem som ofta inte märks innan vinet är slut.

Kvinnor blir oftare utsatt för olika typer av kränkningar och övergrepp i samband med alkohol

– Alkoholanvändande och berusning hos kvinnor är tyvärr även mer skamligt och fortfarande mer moraliskt sett på. Kvinnor blir oftare utsatt för olika typer av kränkningar och övergrepp i samband med alkohol och det speglar delvis en bild av att en kvinna som druckit lite för mycket får skylla sig själv. Detta innebär att det finns specifika risker såsom skam, utsatthet och social nedvärdering i samband med alkoholanvändande hos kvinnor. Samtidigt som det definieras som en styrka att klara att dricka mycket hos män är det en moralisk svaghet hos kvinnor.

Vad ska man tänka på när man söker hjälp?

– När man söker hjälp ska man vara så ärlig som möjligt. Det finns inget värde i att förminska eller förvärra problemet. Den bästa hjälpen kan man få om dom som hjälper kan förstå hur just den personens problem ser ut och matcha hjälpen utifrån det. Det är även oerhört värdefullt att blanda in de närmaste relationerna. Hantera ett alkoholproblem är inte något man kan eller bör göra helt själv. Stöd av människor som står nära är centralt i en behandling.

Vad ska man ta hänsyn till när man lägger behandlingsprogram?

– Behandlingsprogram för kvinnor behöver ta hänsyn till faktorer som identifikation, skam, utsatthet och eventuella trauman. Behandlingen behöver vara stärkande och bekräftande och lyfta fram den sunda och positiva historien som blivit skymd av alkoholens inverkan.

Next article