Skip to main content
Hem » Beroende och missbruk » Samverkan, samverkan, samverkan – effektivast mot missbruk
Beroende och missbruk

Samverkan, samverkan, samverkan – effektivast mot missbruk

vinglas som skålar.
vinglas som skålar.

I ett samhälle där barn och unga vuxna idag stöter på en allt mer liberal syn på droger är det viktigt med starka motpoler.

Samverkan är nyckeln

En av dessa motpoler är Nacka kommun som på uppdrag av socialtjänsten driver sitt drogförebyggande arbete riktat mot barn och unga vuxna med ledorden nolltolerans, kunskapsförmedling, dialog och samverkan.

– Vi vill att våra barn och unga vuxna skall vara helt drogfria och finna andra alternativ som gör att de mår bra utan att alkohol och droger. Idag florerar det massor av information om alkohol och droger, vilket gör det svårt för många att sålla kring korrekt fakta.

Det säger Ida Appelfeldt, biträdande verksamhetschef i Nacka kommun, som i sitt drogförebyggande arbete fokuserar på samverkan, kunskapsförmedling och dialog.

– Det vi ser har positiv effekt i det drogförebyggande arbetet är att aktörer som rör sig runt barn och unga vuxna idag, såsom föräldrar, skola, polis och socialtjänst, tillsammans jobbar för att nå barn och unga vuxna, säger Ida Appelfeldt. 

MiniMaria och drogföreläsningar

En viktig del i samverkansmodellen är MiniMaria; en mottagning som riktar sig till barn och unga vuxna i åldrarna 13-25 år med begynnande eller pågående missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Syftet med MiniMarias insatser är att stötta den unga att komma ur ett riskbeteende eller missbruk, men MiniMaria är lika mycket till för föräldrar och anhöriga. Mottagningen arbetar dagligen tillsammans med vårdnadshavare till ungdomarna, samt andra viktigt aktörer om så krävs.

– Till MiniMaria kommer barn och unga vuxna bland annat genom kontakt med socialtjänst, akut- och sjukvård, vanligaste skälet till kontakt är oroliga föräldrar, säger Ida Appelfeldt.

Ungdom i badkar. Foto: Unsplash
Det är viktigt att aktivt ta tag i ett begynnande missbruk – innan det går överstyr. Foto: Unsplash

Ytterligare en pusselbit i det drogförebyggande arbetet är kompetensförhöjande aktiviteter i samverkan med polis genom drogföreläsningar som riktar sig till professionella och föräldrar i kontakt med barn och unga vuxna. Det finns också ett starka lokala nätverk där flera olika aktörer finns representerade från kommunen och andra verksamhet. Syftet med nätverken är erfarenhetsutbyte, omvärldsorientering och operativ samverkan.

– Vi vill dels sprida kunskap, men också öppna upp för dialog. Kan vi skapa en stark samverkan kring alkohol och droger i vårt samhälle och lyfta fram bra vuxna förebilder som förmedlar en korrekt bild av vad droger är kan vi komma en bra bit på vägen, avslutar Ida Appelfeldt.

Next article