Hem » Beroende och missbruk » Tobaksfria barn, vuxnas ansvar och möjligheter
Beroende och missbruk

Tobaksfria barn, vuxnas ansvar och möjligheter

Barns rättigheter och livsmöjligheter är vuxnas ansvar, vuxna har mandat och kan skapa förutsättningar för barn att leva tobaksfritt.

Våra barn och unga, ska aldrig behöva tvivla på vad som gäller runt tobak i den miljö där de dagligen vistas; i skolan, i hemmet, på sin fritid och i samhället. Tobaksfria normer och regler om tobaksfritt som efterlevs av vuxna skapar trygghet och gör det lättare för barnen att leva tobaksfritt.

Det behövs också lagstiftning och handlingsplaner på nationell och global nivå för att ge barnen en tobaksfri framtid. I Sverige infördes Tobakslagen 1993. Det är en skyddslag, som ska skydda barn och unga för att utsättas för tobak, inkluderat skolgårdarna som ska vara rökfria.

Varför är inte skolan tobaksfri?

Trots att 25 år gått har lagen om rökfria skolgårdar aldrig fungerat, lagen behöver moderniseras och skärpas. Det skulle vara oerhört betydelsefullt om skolan var en tobaksfri zon, där barnen under sin skoldag möttes av viktiga tobaksfria förebilder. Om vi månar om våra barn och unga måste lagstiftningen ge barnen den tobaksfria skoltid de är värda, och inkludera alla tobaks-, rök- och nikotinprodukter, först då är den en skyddslag. Norge lagstiftade om tobaksfri skoltid 2014, kan de så kan väl vi.

”Avtalet är en symbolhandling som skapar tydlighet”

Tobaksfri duo är en skolbaserad metod som möjliggör skapandet av en trygg och tobaksfri plats för att förebygga tobaksbruk bland unga. Metoden har funnits i 25 år. Den innebär att barnen i klass 5 eller 6 får ett klassbesök av specialutbildad personal med ett program som ger kunskap och stärker normen tobaksfrihet. Barnen erbjuds att skriva ett tobaksfritt avtal tillsammans med en vuxen tobaksfri person som de själva väljer. Avtalet är en symbolhandling som skapar tydlighet om valet att vara tobaksfri. Tillsammans ska de stötta varandra till skolavslutningen i klass 9, men gärna längre … livet igenom. Under skolåren erbjuds barnen att delta i olika aktiviteter fysiskt och via sociala medier. En framgångsfaktor är om de själva är med och driver skolans lokala arbete.

”Det här var den bästa motivationen”

Metoden har gett en bonuseffekt med många vuxna som slutat använda tobak för att ingå i en duo med ett barn. Genom åren har jag mött många vuxna som tacksamt uttalat betydelsen av Tobaksfri duo. Vi vet att de flesta tobaksbrukande vuxna funderar på att sluta och många har flera försök bakom sig. Att bilda en tobaksfri duo med sitt barn är för många vuxna ett aktivt och viktigt ställningstagande. Som en förälder sa, – Jag kan och vill inte svika mitt barn.

”Cigaretten jag rökte där ute var min sista”

Jag glömmer aldrig pappan som innan klassmötet stod och rökte utanför skolan, som när det var dags för kontraktsskrivning beslutsamt sa; – jag har rökt i över 30 år och cigaretten jag rökte där ute var min sista, det här var den bästa motivationen för mig att sluta…

Många barn med tobaksbrukande föräldrar berättar om hur starkt de förknippat tobaken med sina föräldrar, och hur de kommit att se på tobaken som en naturlig del av sitt eget liv. Som en elev sa: – Det var inte frågan OM jag skulle börja röka, utan om NÄR…

Vi kan och ska göra skillnad

Jag kan inte nog understryka betydelsen av alla föräldrar och omkring vuxna. Vi kan och ska göra skillnad, barnen förväntar sig att vi ska agera och reagera med omtanke och kärlek, oavsett eget tobaksbruk eller inte, så har vårt agerande betydelse. Vi kan ge våra barn de bästa möjligheterna till en framtid med friska lungor och en luft möjlig att andas.

”Konsekvenserna är att barn fråntas sin barndom”

Avslutningsvis vill jag lyfta problematiken runt tobaksodling och tobaksindustrin, vars yttersta syfte är att finna nya konsumenter till sina livsfarliga och starkt beroendeframkallande produkter. Tobaken odlas under oacceptabla förhållanden. Ofta med barn inblandade och med användning av starka miljögifter, i länder och av människor som redan är fattiga och utsatta. Konsekvenserna av detta är att barn fråntas sin barndom, möjligheter till skolgång och utbildning, drabbas av fattigdom, sjukdomar och död. Detta om något är ett starkt argument för att ifrågasätta tobakens plats i samhället. Låt oss för barnens skull jobba för att skapa ett tobaksfritt samhälle.

Nästa artikel