Hem » Skelett och leder » Gikt – en underbehandlad folksjukdom
Skelett och ledhälsa

Gikt – en underbehandlad folksjukdom

gikt
gikt
Foto: Shutterstock

Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i världen och drabbar 2-10% av befolkningen, företrädesvis män. Förekomsten av sjukdomen ökar vilket bl a beror på ändrade levnadsvanor, högre förekomst av metabola syndromet (övervikt, högt blodtryck, diabetes och blodfettsrubbningar) och bättre överlevnad vid kroniska sjukdomar. Gikt orsakas av förhöjda nivåer av urinsyra i blodet som leder till utfällning av giktkristaller, vilka orsakar symptomen.  

Symtom på gikt 

Sjukdomen börjar oftast akut (timmar – ett dygn) med kraftig smärta, svullnad och rodnad i och runt en led. Oftast får man också frossa och feber. Vilken led som helst kan drabbas, men vanligaste lokalisationen är stortåns grundled. Attacken avklingar oftast inom 7-10 dagar. Det är mycket viktigt att både förebygga och behandla gikt. Obehandlad gikt kan bl a leda till kronisk ledinflammation, små knutor av urinsyrautfällningar under huden och njurpåverkan.  

Åtgärder på lång sikt 

Lyckligtvis finns det bra behandling att få. Den akuta giktattacken kan behandlas så symptomen försvinner, men det är ingen bot på längre sikt. Det viktigaste är att sänka urinsyranivåerna i blodet, för när dessa nivåer blir normala försvinner orsaken till sjukdomen. Det är också viktigt att se över om det finns livsstilsfaktorer som behöver förändras, t ex minskat alkoholintag.  

Man behandlar sjukdomen i primärvården. Eftersom en betydande andel av patienterna är underbehandlade behöver kunskapen om gikt spridas bland både allmänheten och inom vården. 

Nästa artikel