Hem » Skelett och leder » Artrit eller artros?
Skelett och ledhälsa

Artrit eller artros?

Foto: Shutterstock

Ledvärk – är det artrit eller artros och vad är skillnaden mellan dessa? Det är två helt skilda tillstånd, men ibland blandas begreppen ihop.

Artrit betyder inflammation i led. Artrit kan drabba en eller flera leder och vara akut eller kronisk. Inflammationen ger en öm, svullen, varm och ibland rodnad led och kan ha många olika orsaker. Vid akut påkommen artrit i en enstaka led misstänker man oftast gikt eller bakteriell infektion.

Den vanligast förekommande kroniska artritsjukdomen är ledgångsreumatism, reumatoid artrit, som drabbar ca 1% av befolkningen.

Symptomen vid sjukdomsstart är ofta smärta, svullnad i flera leder, trötthet och morgonstelhet. Tidig diagnos med snabbt omhändertagande inom reumatologisk specialistvård och tidigt insatt behandling med antireumatiska läkemedel är avgörande för att minska risken för framtida funktionsnedsättningar. Flera andra former av kronisk artrit behandlas inom reumatologisk specialistvård.

Artros är den vanligaste ledsjukdomen hos vuxna och den ökar med åldern. Nästan alla 70-åringar har artros i någon led. Ofta drabbas fingrar samt knä, höft och axel. Artros i ryggen, spondylos, är den vanligaste orsaken till kronisk ryggsmärta. Symptomen kan variera över tid, men det är vanligt med stelhet och smärta vid och efter stillasittande och belastning. Vilovärk och viss ledsvullnad förekommer. Jämfört med artrit så finns endast en mycket begränsad inflammation i leden. Riskfaktorerna för artros är ålder, ärftlighet, övervikt och tidigare skador i leden. I dagsläget finns ingen specifik läkemedelsbehandling mot artros, utan tillståndet behandlas i första hand med information och anpassad träning, såsom artrosskola eller fysioterapi. I vissa fall kan kirurgisk behandling vara aktuell.

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Artrit eller artros?
Sponsrad

Ny app ger patienter ökad frihet och förenklar för vården

Vården skulle kunna bli mycket mer effektiv för både patienter och vårdpersonal. Genom en digital app kan människor med ledgångsreumatism idag hantera sin hälsa genom några knapptryck. 

Idag lever vi mycket längre med kroniska sjukdomar, som till exempel ledgångsreumatism. Det är väldigt bra och innebär samtidigt högre krav på vård och vårdpersonal. För att hantera det måste man effektivisera och förenkla behandlingen, menar Jonathan Ilicki, som är innovationschef på mjukvaruföretaget Platform24. 

– Det behövs ett skifte. Både av patient-, samhälls-, kostnads och sjukvårdsskäl. Vården kommer inte kunna mäkta med allt om vi gör som vi alltid har gjort. Och just där kan smarta digitala lösningar verkligen hjälpa oss. 

Digitala värden 

Platform24 utvecklar olika system för att kunna digitalisera vården. I deras app för patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit) kan patienter bland annat skriva in kort om sina besvär och få en remiss om de behöver ta ett blodprov.  

– Vårdpersonal kan då se om de digitalt inrapporterade värdena indikerar att ett återbesök måste flyttas eller om medicinerna måste justeras.  

Fördelar för patienter 

Idag används appen i Region Gävleborg. Jonathan Ilicki ser flera fördelar ur ett patientperspektiv.  

– Dels vill man kunna hantera sin kroniska sjukdom på ett smidigt sätt, och dels vill man också kunna söka vård för andra besvär i samma app. I detta fall är det just det som är tanken – att man i en och samma app kan hantera sin reumatism såväl som kontakt med sin vårdcentral. 

Sparar tid och resor 

Jonathan Ilicki tror också att patienter kommer driva på och inte nöja sig med hur mycket tid fysiska vårdbesök tar.  

– Först ska du ta ledigt från jobbet, åka in till en mottagning, sitta i ett väntrum och sedan samtala om ett blodprov i fem minuter. Men det här skulle man lika väl kunna diskutera med sin reumatolog via appen.

Då vi digitaliserat hela processen så blir det enkelt, effektivt och säkert för vårdgivaren att hjälpa till per distans.

Jonathan Ilicki. 

Nästa artikel