• Sponsrad
  ”Skolan skyllde allt på mig” – om skolfrånvarons konsekvenser 
  Fortfarande saknar man samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Samtidigt så nås Attention dagligen av allt fler samtal om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som inte kan vara i skolmiljön. Familjer lever i en utsatt och isolerad situation där de möts av oförståelse, fördomar och okunskap. Skolsituationen leder ofta till att utmattning, utanförskap, skuldkänslor och självmordstankar drabbar … Fortsätter
  Sponsrad
  Iris Hjälpmedel öppnar showroom för synnedsatta
  Drygt 500 000 svenskar ser för dåligt för att vara hjälpta av nya glasögon, men är samtidigt inte berättigade till hjälpmedel från Syncentralen. Denna grupp faller ofta mellan stolarna, men det finns mycket man kan göra själv för att öka sin livskvalitet och få en bättre vardag. En bra början är att vända sig till … Fortsätter
  Sponsrad
  Ledfitness: En effektiv behandlingsform för dig med ledproblem
  Ledfitness är träningstjänsten som hjälper människor med ledvärk att leva ett mer aktivt och smärtfritt liv. Ett flexibelt och onlinebaserat alternativ till det klassiska gymmet. Träningen baseras på de senaste forskningsrönen och är utformad för att stärka musklerna kring lederna och på så vis avlasta dem vid aktivitet, öka rörligheten och stabilisera kroppen. En lustfylld … Fortsätter