Maghälsa
Nationellt kvalitetsregister för IBD-patienter förbättrar vården
ILCO är mån om att bevaka och informera om de senaste framstegen och nyheterna kring den vård och de diagnoser som rör vår målgrupp. Då många av våra medlemmar lider av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är detta ett av de områden vi håller ögonen på, vilket är varför vi jobbar aktivt inom SWIBREG. SWIBREG (Swedish Inflammatory … Fortsätter
tandvård
Sällsynta diagnoser
Munnen är en del av kroppen!
Sällsynta hälsotillstånd syns i munnen. I Sverige finns tre odontologiska (tandvård) centra för sällsynta hälsotillstånd – i Umeå, Jönköping och Göteborg. Ett sällsynt hälsotillstånd innebär ofta att även munnen är påverkad, säger tandläkare Karin Danielsson vid Kunskapscentrum i Umeå. Övertandläkare Anna Ödman, Mun-H-Center i Göteborg, håller med och poängterar att tandvården träffar de allra flesta … Fortsätter
Wille
Sällsynta diagnoser
Alla har rätt till en diagnos
Varje år insjuknar cirka 60 barn i sjukdomar som det inte går att ställa diagnos på. Här berättar Helene Cederroth om när hennes tre yngsta barn gick bort i samma odiagnostiserade sjukdom och hur hon och hennes man Mikk valde att hjälpa andra familjer i samma situation. En diagnos är väldigt viktig att få och … Fortsätter