anhörigstrategi
Sponsrad
Sveriges första nationella anhörigstrategi
På skärtorsdagen den 14 april tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.    Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Anhörigas insatser utgör idag en … Fortsätter
Folkhälsa
Slöseri att inte satsa på neurologisk rehabilitering
Hos de som lider av neurologiska diagnoser finns en ökad risk att drabbas av folksjukdomar. Att ha en neurologisk diagnos behöver i sig inte innebära en försämrad hälsa. Men det kan finnas hälsorisker som hör ihop med livssituationen till exempel stillasittande i rullstol och brist på träning och rehabilitering. Det är hög tid att förebygga … Fortsätter
Folkhälsa
Hur kan vi uppmärksamma psykisk ohälsa mer?
Psykisk ohälsa är vanligt och ökar allt mer. Nästan alla har numera erfarenhet av psykisk ohälsa, för egen del eller i sin närmaste omgivning. Därför ska vi inte tveka att prata om saken, i olika sammanhang.  Allt som oftast får vi frågan hur vi mår, hur är läget, hur står det till? Hur många gånger … Fortsätter