Hjärt- och lunghälsa
Fem ingredienser för en bättre hjärthälsa
Fler än 500 miljoner människor lever med en hjärt-kärlsjukdom (CVD), och fler än 18 miljoner dör av det varje år. Kardiologin fortsätter sin utveckling med förbättrad diagnostik som bildbehandling, genetik, biomarkörer, nya behandlingar och verktyg för att öppna artärer eller reglera hjärtrytmen. Det finns många tillvägagångsätt för en bättre hjärthälsa, inklusive dessa fem:  1. Var … Fortsätter
Sponsrad
Digitala lösningar hjälper fler – utan att belasta personalen mer
Trycket är hårt på den svenska sjukvården. Det leder till att patienter inte får vård i tid och att personalen går på knäna. Genom att digitalisera och automatisera delar av patientresan, kan vårdgivare frigöra mer tid för det personliga mötet. Den digitala plattformen från Doctrin gör det enkelt att räcka till för fler – utan … Fortsätter
Framtidens sjukhus
Framtidens sjukhus är inom räckhåll
Vi behöver inte gå över ån efter framtidens sjukhus. Det räcker att ta klivet över tröskeln. Åtminstone om vi bestämmer oss för att nyttja lösningarna, kunskapen och den unika kompetens som redan finns till hands.  Innanför dörren till framtidens sjukhus levereras kvalitativ vård trots hårda knackningar från omvärldens störningar: klimatförändringar, pandemier och stundande energikriser. Sjukhuset … Fortsätter