Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Nu får det vara slut på förminskandet av kvinnor
Kvinnors Hälsa

Nu får det vara slut på förminskandet av kvinnor

En jämställd arbetsmarknad är positivt och innebär bland annat att all kompetens i samhället kan tas tillvara på.

Vi får en mer jämställd könsbalans bland chefer i Sverige, vi går åt rätt håll. Tyvärr går det för långsamt och män dominerar fortfarande de flesta branscher. Det handlar om strukturer, normer och vilka förväntningar som finns på hur både män och kvinnor ska agera. Män innehar ofta högre positioner och starkare ställning. Det handlar om makt. Ställning i samhället och på arbetsplatsen ger makt. Makt och ställning ger handlingsutrymme som visar sig vida missbrukas. Det interindividuella styrkeförhållandet ger utrymme för att utnyttja en starkare ställning.

Vården bygger förtroende på människors lika värde 

Kvinnor i beroendeställning är mest utsatta. Inom arbetslivet är unga kvinnor, som är nya i yrket eller har osäkra anställningar de som är mest utsatta. Så ser det ut på arbetsmarknaden i stort och så ser det även ut i vården. Det är inget som vi inom vården kan acceptera. Vården bygger sitt förtroende och ställning på goda värderingar, människors lika värde och förtroendegivande bemötande.

”Det förebyggande arbetet måste ske överallt i samhället”

Hälso- och sjukvården ska vara en trygg och säker plats både för personal och patienter. Ingen kvinna ska behöva känna sig utsatt. Det förebyggande arbetet måste ske överallt i samhället, varje dag – vid köksbordet såväl som på arbetsplatsen, det behövs. Se bara den sexualisering som unga flickor i vårt samhälle exponeras för.

Här har vi alla, men framförallt arbetsgivare ett stort ansvar. Det ska aldrig behöva gå så långt att någon blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet, men sker det måste arbetsgivare vara glasklara med att någon form av trakasserier eller förminskande beteende aldrig tillåts passera.

Kan få hjälp och stöd 

På arbetsplatsen ska det också vara tydligt vilka som är fackligt förtroendevalda eller skyddsombud, dit utsatta kvinnor kan vända sig för hjälp och stöd. Därför är det viktigt att förtroendevalda och skyddsombud har kunskap om sexuella trakasserier och kränkningar, vilket ingår i Läkarförbundets fackliga utbildningar.

”Normer och värderingar måste ändras.”

Normer och värderingar måste ändras. Det får vara slut med förminskandet och det måste vara slut på att män beter sig oacceptabelt utan större konsekvenser.

Lyckas vi ändra de strukturer, normer och förväntningar som finns i samhället får vi fler kvinnor på höga poster. Kvinnor får större möjligheter att satsa på sitt arbete och samhället får tillgång till hela den samlade kompetensen.

Next article