Skip to main content
Hem » nyheter » Ta hand om din mage!
Maghälsa

Ta hand om din mage!

När du läser detta har det gått någon dag sedan World IBD-day den 19 maj. Dagen firas av vårdprofession och patientföreningar över hela världen i syfte att sätta fokus på de inflammatoriska tarmsjukdomarna (förkortas till det engelska ”IBD”) som breder ut sig i västvärlden.

För Mag- och tarmförbundet där omkring hälften av våra nästan 6000 medlemmar har en IBD-diagnos är dagen givetvis viktig. I år, 2024, uppmärksammade vi särskilt att Sverige äntligen fått ett vårdprogram och ett vårdförlopp för de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns och ulcerös kolit.

Vägleda vården för IBD-patienter

Vårdförloppet och vårdprogrammet är milstolpar i svensk IBD-vård. Dokumenten ska ge vården vägledning för hur den på bästa sätt kan utreda, behandla, följa och stötta IBD-patienterna. Ur ett patientperspektiv är detta ett mycket stort steg i rätt riktning mot en mer jämlik, effektivare och högkvalitativ IBD-vård.

Just detta med jämlikhet i IBD-vården är extra viktig. Det finns forskning som visar att personer med inflammatoriska tarmsjukdomar har en sämre socioekonomisk utveckling än sina friska jämnåriga avseende utbildning, karriär och lönebildning. Skillnaderna är lyckligtvis inte jättedramatiska, men de finns där. Sådana skillnader är möjliga att minska, kanske till och med att ta bort helt och hållet, om alla patienter i alla delar av landet får tillgång till en vård av god kvalitet.

Ska få synas lite mer än vanligt

World IBD-day är alltså den dagen på året vi försöker få personer med inflammatoriska tarmsjukdomar att synas lite mer än vanligt. Men Mag- och tarmförbundet vill också slå ett slag för den ”vardagliga” maghälsan. Ni vet, den som vi alla har problem med i perioder på grund av stress, för mycket processad mat, stillasittande, kanske lite för mycket alkohol då och då. Allt detta påverkar det matsmältningssystem som är så viktigt för att vi skall kunna fungera i vardagen. Mår inte magen bra, mår inte kroppen bra. Så enkelt är det.

Magproblemen ökar

För maghälsan hos den svenska befolkningen sviktar. Även om forskningens framsteg de senaste årtiondena har varit stora, inte minst när det gäller kunskapen kring mikrobiotans betydelse och hur den samverkar med kost och genetik, ökar magproblemen.  

Vi vet att enkla råd om maghälsa kan vara polariserande. Det är få saker som väcker vår ilska som att någon har synpunkter på hur vi skall äta eller leva. Och det med all rätt.

Samtidigt går det inte att bortse ifrån att alkohol, tobaksbruk och hög konsumtion av rött kött ökar risken för vissa mag-/tarmsjukdomar. Så försök att hitta din egen balans mellan nyttigt och njutning (som inte nödvändigtvis behöver stå i motsats till varandra) och hjälp din mage. Då kommer magen att hjälpa dig tillbaka.

Next article