Skip to main content
Hem » nyheter » STV tar fram ny app för röntgenronder på distans
Sponsrad

Avancerad videoteknik är ett viktigt beslutsstöd för sjukvårdspersonal i den dagliga verksamheten. STV erbjuder all den teknik som krävs för säkra videomöten med hög tillförlitlighet. ”Nu har vi utvecklat en app som möjliggör för läkare att delta hemifrån i virtuella röntgenronder på ett patientsäkert sätt”, säger Erik Netz, VD på STV.  

Att ha videomöten i en verksamhet där medarbetare och andra intressenter befinner sig på olika geografiska platser är i dag helt naturligt. Inom hälso- och sjukvårdssektorn är kraven på sekretess och tillförlitlighet höga vilket gör att populära videomötesapplikationer som är vanliga och fullt accepterade inom andre sektorer inte alltid är tillåtna.  

STV erbjuder videoinfrastruktur och utrustning som utnyttjas av sjukvårdspersonal, som uppfyller alla tekniska och rättsliga krav för att få användas inom vårdnära miljöer i Sverige.

– Med våra lösningar är videomötena end-to-end-krypterande, där själva videomötet aldrig lämnar sjukvårdens egna nätverk. Tillförlitligheten är också mycket hög vilket gör att man enkelt och säkert kan dela högupplösta medicinska bilder med varandra, säger Erik Netz.  

Radiologi är lämpad för STV:s lösningar 

Röntgenavdelningen är ett bra exempel där videolösningar från STV är väl lämpade. 

– Röntgenbilder eller andra typer av kliniska bilder ska diskuteras mellan olika specialister, till exempel patologer eller ortopeder beroende på vilken åkomma det gäller för att avgöra vilken behandling som ska tillämpas på en patient.

Vi erbjuder hela den infrastruktur som behövs för att kunna hålla ett patientsäkert videomöte, säger han. Den medicinska ronden sker oftast i iordningsställda lokaler med anpassad videoteknik. Informationen i videomötet skickas inte över internet utan över regionernas egna interna nätverk för att säkerställa att informationen inte lämnar landets gränser eller att sekretessen äventyras.  

STV lanserar nu också STV Remote Round som är en applikation för PC, vilket gör det möjligt för läkare att delta i digitala ronder hemifrån eller från annan ort. – Vi ser att det finns ett behov för ökad flexibilitet i arbetslivet och vi är stolta över att kunna erbjuda en lösning som inte tummar på patientintegriteten, säger Erik Netz. 

STV:s videoinfrastruktur är också lämplig för andra sektorer med höga krav på säkerhet och sekretess, som offentlig förvaltning, rättsväsendet och privata sektorn.  


Om STV Svenska Tele & Video Konsult
Vi tillhandahåller avancerade lösningar baserade på videoteknik för vårdnära applikationer, för hörsalar & aulor och också för administrativa möten. Vi baserar våra lösningar på säker videoteknik, där det ställs höga krav på tillförlitlighet och kvalitet. 


Next article