Hem » Diabetes » Actiste förenklar tillvaron för personer med insulinbehandlad diabetes
Diabetes

Actiste förenklar tillvaron för personer med insulinbehandlad diabetes

vänner i grupp glada
I samarbete med: Brighter
Foto: unsplash
vänner i grupp glada
I samarbete med: Brighter
Foto: unsplash

Som diabetiker har man för de mesta mycket att hålla reda för att balansera kroppens blodsockernivå. Samtidigt vill många diabetiker upprätthålla en aktiv livsstil. HealthTech bolaget Brighter har därför utvecklat Actiste, en mobiluppkopplad tjänst för att hjälpa personer med insulinbehandlad diabetes.

En sak som jag verkligen uppskattar med Actiste är att det är en tjänst som underlättar mitt liv på olika sätt. Den består av såväl blodprovstagare, blodsockermätare och insulinpenna i ett och är även uppkopplad till en app.  Där kan jag bland annat överblicka tagna insulindoser och blodsockervärden över tid väldigt enkelt, säger Annasara Karlsson, som diagnostiserades med Diabetes typ 1 sommaren 2019. Annasara blev introducerad till Actiste under våren 2020 i samband med att hon gick med i en testpanel. I panelen fick deltagarna prova tjänsten kostnadsfritt i ett halvår mot att de gav feedback kring deras användarupplevelse.

annasara karlsson

Annasara Karlsson

Foto: Privat

Annasara uppskattade tjänsten och valde att fortsätta använda Actiste efter den 6 månaders långa testperioden.

För Brighter, som utvecklat Actiste, är panelen med diabetiker ett sätt att utveckla sin produkt, men även att öka förståelsen för hur en person med diabetes lever med sin sjukdom varje dag.

Underlättar en aktiv livsstil

Med Actiste kan Annasara överblicka blodsockernivåer och se hur länge sen det var hon tog insulin. Tjänsten registrerar automatiskt hennes blodsockernivåer och den faktiska dosen injicerat insulin i realtid.

– Som diabetiker är det många siffror och mätvärden att hålla reda på. När jag är ute och gör saker på dagarna kan jag ibland ha svårt att minnas exakt hur mycket insulin jag tagit och vid vilken tidpunkt. Det känns bra att Actiste håller reda på det, säger Annasara.

Loggar mätvärden automatiskt

– Även om man som diabetiker alltid behöver ha en viss egen koll på sina blodsockernivåer så tar Actiste bort stressmomentet i att själv behöva logga eller memorera vad jag ätit och när jag tagit insulin. Det gör att jag kan koppla av och njuta mer av livet, vilket känns bra. Jag känner mig helt enkelt friare när jag använder Actiste. Jag tycker också att tjänsten har gjort att jag lärt känna min sjukdom bättre, säger Annasara.

I appen kan hon även registrera när hon tränat, varit sjuk, haft ägglossning eller menstruation, faktorer som i sin tur påverkar blodsockret.

– Det är bra att all data lagras i molntjänsten, det hjälper mig att lära känna min kropp och hur jag reagerar på olika saker. Actiste varnar också när mina teststickor, nålar och lancetter håller på att ta slut.

Då beställs automatiskt nya förbrukningsartiklar via appen, vilket underlättar min planering, säger Annasara.

Se mer på YouTube.

Nästa artikel
Hem » Diabetes » Actiste förenklar tillvaron för personer med insulinbehandlad diabetes
Diabetes

En sund livsstil ökar sannolikheten att individer med typ-2 diabetes kan leva ett friskt och långt liv

Trots betydande framsteg inom behandlingen av typ-2 diabetes är risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom såsom stroke eller hjärtinfarkt upp till fyra gånger så stor bland personer med typ-2 diabetes än bland den övriga befolkningen. I Sverige har nästan 30 procent av alla patienter med typ-2 diabetes någon form av hjärt-kärlsjukdom, men det finns många livsstilsfaktorer som varje individ själv kan påverka och därmed minimera risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Det är oerhört viktigt att alla individer som diagnostiseras med diabetes typ-2 så tidigt som möjligt träffar en diabetessjuksköterska som grundligt kan informera om sambandet mellan diabetes typ-2 och hjärt- och kärlsjukdomar. För att öka patientens kunskap om vad man själv kan göra för att bibehålla en hög livskvalitet och förebygga komplikationer av sin diabetes, säger Shadan Vesterback diabetessjuksköterska på Näsby Parks Husläkarmottagning.

För personer med typ 2-diabetes kan sunda levnadsvanor både bidra till en god livskvalitet och förebygga framtida komplikationer.

Shadan Vesterback är diabetesexpert med lång erfarenhet av att hjälpa patienter med typ-2-diabetes till ett friskare liv. Idag arbetar hon bland annat som diabetessjuksköterska på Näsby Parks Husläkarmottagning

Shadan Vesterback betonar vikten av att individer som diagnostiserats med diabetes typ-2 lägger om sin livsstil direkt när de fått sin diagnos, även om de inte har några kännbara symptom av sina förhöjda blodsockervärden. För individer som drabbats av nedsatt glukostolerans, som är ett förstadium till diabetes typ-2, kan livsstilsförändringar vara avgörande för att inte drabbas av diabetes.

Lär känna din egen kropp

– Egenvård är en otroligt viktig pusselbit i arbetet med att skapa en bra livskvalitet för individer med diabetes typ-2. Jag anser att alla som diagnostiserats med den här sjukdomen ska tilldelas en blodsockermätare, vilket gör att de lättare kan lära känna sin egen kropp och utveckla en känsla för hur exempelvis kost och motion påverkar blodsockervärdet, säger Shadan Vesterback.

Hon understryker att man kan leva ett friskt och långt liv, även om man diagnostiserats med diabetes typ-2. En nyckel till att må bra långsiktigt är att ta hand om sig själv med tillräcklig sömn, balanserade matvanor, minimerad stress och regelbunden motion.

Ytterligare en avgörande faktor är att undvika rökning.

Långsiktiga livsstilsförändringar ger resultat

Dessa grundläggande livsstilsfaktorer är viktiga för alla men för personer med diabetes typ-2 är de ofta helt avgörande för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Det här handlar till stor del om att motivera patienterna till en långsiktig livsstilsomläggning. För att hålla motivationen uppe gör Shadan Vesterback sina patienter delaktiga i sin diabetesvård genom att öka deras kunskap om sjukdomen så att de kan helt bemästra den.

Om patienterna inte vet vad sjukdomen innebär och vad man kan göra själv för att påverka är det också svårt för dem att vara motiverade. Jag är noga med att berätta att jobbet gör patienterna själva och jag är bara ”verktyget” som de får använda under sin diabetesresa. Jag sätter inte upp några mål för patienten att uppnå utan vi sätter alltid upp målen tillsammans. Det är mycket viktigt att de belönar sig själva när de uppnått olika delmål, exempelvis när de gått ner ett par kilo i vikt, säger hon.

– Mitt budskap till sjukvården är att absolut inte vänta med att ge förebyggande information till en patient med diabetes typ-2. Jag vill också betona alla patienters rätt till utförlig och individanpassad information kring sambandet mellan livsstilsfaktorer och hjärt- och kärlsjukdom och andra diabeteskomplikationer.

Alla behöver ges samma grundförutsättningar, oavsett utbildningsnivå, språkkunskaper och liknande, säger Shadan Vesterback. 

Nästa artikel