Skip to main content
Hem » nyheter » Seniortjänsten Gubbe: En trygg, hjälpande hand i den äldres vardag
Sponsrad

I en tid av snabb förändring och ständig rörelse är det lätt att känna sig vilse. För många äldre är behovet av bekvämlighet och säkerhet viktigare än någonsin. Här träder seniortjänsten Gubbe in som en pålitlig partner och ledsagare genom livets alla skeden.

Endast i Sverige finns det idag över en halv miljon ofrivilligt ensamma äldre i behov av sällskap och stöd. Anhöriga besöker sina kära äldre, men tiden tillsammans går ofta ut på att sköta måsten – inte för att spendera kvalitetstid tillsammans. Gubbes tjänst har visat sig ha en positiv inverkan på livskvaliteten.

Mindre tid för servicetjänster

I framtiden kommer det att finnas allt mindre tid för hemtjänsten att erbjuda servicetjänster, såsom utomhus- och aktivitetsverksamhet. Med servicetjänster avses tjänster som förebygger skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Exempel på detta är hjälp med ärenden, klädvård och matlagning samt stöd för deltagande och hobbyverksamhet.

Gubbe-hjälparen

Enligt en enkätundersökning genomförd av Socialstyrelsen (2023)1 kan en stor del av äldre med hemtjänst inte påverka besökens tidpunkter. Detta är något som Gubbe erbjuder – Gubbe-hjälparen besöker alltid den äldre under överenskommen tidpunkt.

För att säkerställa en god matchning mellan Gubbe-hjälpare och kund väljer vi noggrant ut en hjälpare för varje kund. Detta skapar inte bara en starkare relation utan också en ökad känsla av trygghet. Under introduktionsbesöket får både den äldre och besökaren möjlighet att lära känna varandra och diskutera förväntningar och önskemål.

Trygg och pålitlig hjälp

Gubbes vision är att vara den ledande tjänsteleverantören för äldre människor i Sverige. Genom att erbjuda en kombination av högkvalitativa tjänster och personlig omsorg siktar de på att bli det självklara valet för alla som söker en trygg och pålitlig hjälp i vardagen.


Referens:
1. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-10-8759.pdf

Next article