Skip to main content
Hem » nyheter » Så kan patientresultaten inom kirurgi förbättras – till en lägre kostnad
Sponsrad

Genom att införa evidensbaserade best practice-lösningar inom kirurgi förbättras resultaten och återhämtning för patienter efter operation. Svenska Encare har en SaaS-baserad lösning för detta. ”Det höjer kvaliteten på vården radikalt samtidigt som det sänker kostnaden”, säger Rasmus Waller, VD på bolaget.

Kirurgi är den vanligaste livräddande behandlingen i världen. Av alla de som dör av sjukdom globalt skulle runt en tredjedel behöva kirurgisk behandling för att överleva. Samtidigt står kirurgi för cirka 30 procent av sjukvårdens samlade kostnader. Att effektivisera kirurgivård är således av största vikt.

Encare har ett unikt samarbete med den medicinska organisation ERAS® Society, som har utvecklat riktlinjer för kirurgi baserade på tillgänglig litteratur och insamlat data från en mängd kirurgiska ingrepp, från operation till eftervård.

Riktlinjerna är tillgängliga genom ett interaktivt och SaaS-baserat informationssystem – EIAS-ERAS® Interactive Audit System – som Encare har utvecklat.

– Dessa riktlinjer är den oomtvistliga guldstandarden för hur kirurgi ska bedrivas. Med dem blir patientresultaten mycket bättre, säger Olle Ljungqvist, grundare av såväl ERAS® Society som Encare och tillika professor emeritus kirurgi vid Örebro Universitet och Karolinska Institutet.

Lösning från Encare förbättrar vården

En mängd publicerade vetenskapliga artiklar visar att följsamhet till dessa riktlinjer leder till en rad mätbara förbättringar. Antalet komplikationer i samband med operationer minskar med upp till 50 procent samtidigt som vårdtiden reduceras med i snitt två dagar. Bara i Sverige leder det till en besparing per operation på cirka 20 000 kronor.

– För till exempel en tarmoperation minskar tiden en patient behöver vistas på sjukhus från tolv till nio dygn, vilket i snitt sänker kostnaderna med 30 procent. Samtidigt mår patienten mycket bättre efter operationen, säger Olle Ljungqvist.

I världen utförs cirka 300 miljoner större operationer per år och i Sverige cirka en halv miljon.

– Här finns en enorm besparingspotential samtidigt som vården blir bättre, avslutar Olle Ljungqvist.


OM ENCARE
Encare är ett svensk healthtech-bolag som erbjuder en SaaS-tjänst för att kontinuerligt förbättra vårdgivares processer och därmed kirurgiska patientresultat. I dag använder runt 150 sjukhus i 30 länder lösningen från Encare. 15 av dessa sjukhus finns i Sverige. Encare grundades 2009 och har i dag ett 30-tal anställda.


Next article