Skip to main content
Hem » nyheter » Rätt isolering och montagemetod, en förutsättning för aktiva sjukhustak
Sponsrad

Sjukhus med låglutande tak är ofta underutnyttjade ytor med många möjligheter. Här finns förutsättningar för att skapa aktiva tak med lekplatser och gröna rum som ökar välbefinnandet för både patienter och anställda. Men för det krävs isolering och montagemetod som tål ökad belastning, förhindrar läckage och bidrar till minskad brandspridning. Kompakttaksmetoden och isolering med Foamglas är lösningen.

Svenska vårdbyggnader har i de flesta fall låglutande tak vilket gör att de kan omvandlas till aktivitetstak med till exempel parker, trädgårdar och lekplatser. Men låglutande tak i kombination med ökad belastning innebär också en ökad risk för läckage och att fukt tränger in i takuppbyggnaden.

Världsledande inom isolering

– Tak med mjukare traditionell isolering har större risk att skadas vid hård belastning. När sedan det skadade taket utsätts för väta kommer vattnet in i takkonstruktionen och vandrar i isoleringen som då blir som uppfuktad och blöt. Den risken undviker man med rätt isoleringsystem och montagemetod, förklarar Björn Ask som är försäljningschef för Norden på företaget Foamglas.

Foamglas är en världsledande aktör inom isolering och tillhandahåller hållbara lösningar vid bland annat offentlig byggnation.

Björn Ask
Försäljningschef för Norden på Foamglas.

Foamglas arbetar med cellglasisolering som består av miljontals slutna glasceller. De är ett lätt, stabilt och tåligt isoleringsmaterial som är vattentätt, tryckfast och skyddar mot bränder, vilket stärker driftsäkerheten och energihushållningen på ett sjukhus.

Skyddar dyr medicinteknisk utrustning

– Vid läckage kan man bli tvungen att stänga ner medicinteknisk utrustning som behöver vara i drift dygnet runt. Det påverkar patientsäkerheten. Att isolera mot läckage är också en sparåtgärd eftersom man skyddar dyr utrustning. Blir isoleringen blöt försämras energihushållningen. Det är också viktiga aspekter.

Foamglas isolering och kompakt-taksmetoden bidrar till en bättre och säkrare sjukhusmiljö på flera sätt.

– Ett aktivt tak med cellglasisolering möjliggör en längre utrymningstid vid till exempel en brand eftersom materialet är obrännbart. Det utvecklas inga giftiga gaser som inte syns och luktar. Det skyddar både patienterna och byggnaden.

Håller i 100 år

Björn Ask berättar att Foamglas isolering har en deklarerad livslängd på 100 år* och att isoleringen behåller sin funktion under hela dess livslängd. Det innebär att man minimerar underhållet av byggnaden, vilket gör isoleringen till en hållbar investering för regioner och andra aktörer med ett långsiktigt ägar perspektiv av sina fastigheter.

– Materialet och hur det monteras möjliggör en minskning antalet renoveringscykler.

Foamglas har medverkat vid flera vårdbyggnadsprojekt i Sverige och bidragit med sina isoleringslösningar till både tak och terrassytor och även till ytor under mark. Ett av de senaste projekten är NSM i Malmö (Nya sjukhuset Malmö) .

Positiv inverkan på patienters hälsa

Vinsterna med rätt isolering är inte bara ekonomiska. Foamglas isolering gör det möjligt att skapa aktiva sjukhustak med lekplatser och gröna miljöer som kan ha positiv inverkan på patienters hälsa.

– Aktiva tak innebär färre begränsningar för patienter som vill komma ut och få frisk luft. Det skapar en omväxling under vårdtiden och gör förhoppningsvis att man mår bättre och att det bidrar till bättre och snabbare läkning, avslutar Björn Ask.


*EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, utgiven av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Next article