Skip to main content
Hem » nyheter » Psoriasis påverkar hela livet men stöd och hjälp finns tillgänglig
Din hud

Psoriasis påverkar hela livet men stöd och hjälp finns tillgänglig

Långvarig psoriasis har ofta en omfattande inverkan på individens livskvalitet. Många personer med psoriasis upplever att deras sjukdom påverkar alltifrån vad de väljer för kläder till möjligheten att hitta nya vänner eller en partner. Den goda nyheten är att det finns hjälp och stöd att få och att du själv kan påverka din psoriasis mycket med hjälp av din livsstil.

Stigmatiseringen kring psoriasis är ofta stor och många försöker dölja sin psoriasis för omgivningen. Andra har störd nattsömn på grund av klåda. Det är även vanligt med samsjuklighet bland personer med psoriasis. 

Åsa Krantz
Hudläkare på KU & doktorand på KI

–Psoriasisartrit, en sjukdom som innebär att lederna blir inflammerade, är vanligast och drabbar uppemot en tredjedel av alla individer med psoriasis. Bland yngre är ångest och depression vanligt förekommande medan hjärt- och kärlsjukdomar, exempelvis ökad risk för hjärtinfarkt, är vanligare bland äldre som levt med sjukdomen längre. Även diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom och fettlever förekommer, säger Åsa Krantz, hudläkare på Karolinska universitetssjukhuset och doktorand på KI.

Påverka din psoriasis med en sund livsstil

För många personer med psoriasis går samsjukligheten i faser under olika delar av livet. Under ungdomsåren kanske den psykiska ohälsan dominerar, medan psoriasisartrit kan debutera i medelåldern. För somliga följs det senare av hjärt-kärlsjukdomar. Sammantaget har samsjukligheten självklart en stor påverkan på personens livskvalitet. Samtidigt finns det mycket man som patient själv kan göra för att påverka sin livskvalitet.

–Regelbunden motion, en balanserad kost, tillräckligt med sömn, att undvika tobak och för mycket alkohol är faktorer som kan ha stor inverkan både på psoriasis, psoriasisartrit och eventuell övrig samsjuklighet. En relativt stor andel psoriasispatienter är överviktiga. Det finns forskningsstudier som visar att psoriasisen kan dämpas bland överviktiga patienter som går ner i vikt. Men det i sin tur bidra också till att förebygga samsjuklighet, säger Åsa Krantz.

Hon rekommenderar även personer med psoriasis att söka stöd i och utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i samma situation, exempelvis via en patientförening eller sociala medier.

Förbered besöket hos hudläkaren

–Ett annat råd som kan förbättra livskvaliteten är att förbereda sig noga inför besöket hos din hudläkare. Om du kan beskriva för läkaren vilka symtom och besvär du upplever av din psoriasis, även sådant som inte berör huden, är sannolikheten stor att du får ut mer av läkarbesöket. Det är även bra att fundera på vilka behandlingsmål du skulle vilja nå för att kunna diskutera detta med din läkare, säger Åsa Krantz.

Inför hudläkarbesöket kan du även fundera kring vad som kan öka din känsla av att ha kontroll på din psoriasis, så att den begränsar livet så lite som möjligt.

–Nöj dig inte med att enbart beskriva dina hudproblem för hudläkaren. Beskriv istället din samlade problembild, exempelvis ledproblem och andra faktorer som påverkar din livskvalitet. Det ger hudläkaren rätt förutsättningar att lotsa dig vidare till rätt behandling i andra delar av sjukvården, säger Åsa Krantz.

Next article